Quản lý cửa hàng

Ứng dụng - Barcode Generator
Khi bán hàng tại Haravan, một thông số mà người bán cần quản lý tốt, chính là barcode. Bên cạnh SKU, barcode giúp người bán "nhận diện" được sản p...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 6:33 CH
Ứng dụng - Bulk Url Redirect
Điều hướng liên kết là một thao tác mà bất kỳ SEOer nào cũng cần phải biết. Vậy phải làm sao nếu có quá nhiều liên kết cần điều hướng?  Ứng dụng B...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 6:35 CH
Ứng dụng - KiotViet 2021
Haravan đang được xem là một trong những nền tảng giải pháp thương mại điện tử tối ưu nhất hiện nay, đặc biệt là với các Nhà bán hàng kinh doanh vừa và nhỏ....
Fri, 15 Tháng 10, 2021 at 1:39 CH
Ứng dụng - Haravan Widgets
Để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, người bán có thể cần phải làm rất nhiều thứ: khuyến mãi, marketing, SEO,... Có cách mà người bán t...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 6:43 CH
Ứng dụng - Egany Tools
Đôi khi người bán tự hỏi rằng: Có cách nào chỉnh sửa trực tiếp thông tin sản phẩm, bài viết ngày trên website đăng tải mà không cần phải chỉnh sửa trong ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 6:44 CH
Ứng dụng - Metafield Editor
Metafield được sử dụng để thêm thông tin và tài nguyên cho trang web. Các thông tin và tài nguyên này (metadata) có thể tác dụng lưu trữ hay mở rộng thêm tí...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 6:46 CH
Tìm barcode bị thiếu khi đồng bộ Kiot Việt
Để có thể thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravn và Kiot Việt thành công, các sản phẩm trên Haravan phải được cập nhật barcode. Nhưng bạn lại đang có quá nh...
Tue, 12 Tháng 10, 2021 at 2:31 CH

Cùng danh mục