Quản lý cửa hàng

Ứng dụng - Barcode Generator
Khi bán hàng tại Haravan, một thông số mà người bán cần quản lý tốt, chính là barcode. Bên cạnh SKU, barcode giúp người bán "nhận diện" được sản p...
Thu, 25 Tháng 5, 2023 tại 2:18 CH
Ứng dụng - Bulk Url Redirect
Điều hướng liên kết là một thao tác mà bất kỳ SEOer nào cũng cần phải biết. Vậy phải làm sao nếu có quá nhiều liên kết cần điều hướng?  Ứng dụng Bulk Url R...
Wed, 3 Tháng 8, 2022 tại 10:58 SA
Ứng dụng - KiotViet 2021
Haravan đang được xem là một trong những nền tảng giải pháp thương mại điện tử tối ưu nhất hiện nay, đặc biệt là với các Nhà bán hàng kinh doanh vừa và nhỏ....
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 9:06 SA
Ứng dụng - Haravan Widgets
Để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, người bán có thể cần phải làm rất nhiều thứ: khuyến mãi, marketing, SEO,... Có cách mà người bán t...
Wed, 3 Tháng 8, 2022 tại 10:59 SA
Ứng dụng - Egany Tools
Đôi khi người bán tự hỏi rằng: Có cách nào chỉnh sửa trực tiếp thông tin sản phẩm, bài viết ngày trên website đăng tải mà không cần phải chỉnh sửa trong ...
Wed, 3 Tháng 8, 2022 tại 11:03 SA
Ứng dụng - Metafield Editor
Metafield được sử dụng để thêm thông tin và tài nguyên cho trang web. Các thông tin và tài nguyên này (metadata) có thể tác dụng lưu trữ hay mở rộng thêm tí...
Thu, 11 Tháng 5, 2023 tại 9:05 SA

Cùng danh mục