Haravan hiện có các kênh bán hàng thông dụng:

Để kết nối với kênh bán hàng, bạn vào Trang quản trị ➨ Kênh bán hàng ➨ chọn kênh bán hàng muốn kết nối.

Mỗi kênh bán hàng có cách thức và thông tin yêu cầu khác nhau. 


Bạn click vào kênh bán hàng để xem chi tiết hướng dẫn.