Haravan hiện có các kênh bán hàng thông dụng:

Để kết nối với kênh bán hàng, bạn vào Trang quản trị ➨ Kênh bán hàng ➨ chọn kênh bán hàng muốn kết nối.