Khi thực hiện đồng bộ sản phẩm với Shopee, hệ thống báo lỗi "In onging/upcoming promotion, model price cannot be editted"

Nguyên nhân: Sản phẩm trên Shopee đang được chạy khuyến mãi nên hệ thống sẽ không thực hiện được việc đồng bộ giá sản phẩm trong khoảng thời gian này nhưng tồn kho của sản phẩm vẫn đồng bộ như bình thường. 

Giải pháp: Để tránh hệ thống báo lỗi này, bạn có thể vào cấu hình gian hàng và tạm thời bỏ chọn đồng bộ giá.