Khi thực hiện đồng bộ sản phẩm với Shopee, hệ thống báo lỗi "In onging/upcoming promotion, model price cannot be editted"


Nguyên nhân: Sản phẩm trên Shopee đang được chạy khuyến mãi nên hệ thống sẽ không thực hiện được việc đồng bộ sản phẩm trong khoảng thời gian này, để tránh trường hợp tồn kho và giá của sản phẩm bị ảnh hưởng trong quá trình chạy khuyến mãi. 

Giải pháp: Nhà bán hàng sẽ thực hiện đồng bộ lại sản phẩm khi chương trình khuyến mãi kết thúc.