Để tạo nhanh hàng loạt mã khuyến mãi bạn sử dụng ứng dụng Bulk Discount. 


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.