Để tạo nhanh hàng loạt mã khuyến mãi bạn sử dụng ứng dụng Bulk Discount Plus

Xem hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại đây