Bạn thực hiện như sau:

1. Bạn vào Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập theme

2. Bạn vào giao diện cần tùy chỉnh, vào mục Trang chủ

3. Bạn tìm mục Sản phẩm hiển thị trang chủ và tick chọn nhóm sản phẩm muốn hiển thị ở trang chủ


4. Chọn Lưu để xác nhận và hoàn tất.


Nếu bạn muốn hiển thị nhóm sản phẩm ở những vị trí khác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh bên dưới để được hỗ trợ: