Khi bạn đã đồng bộ tồn kho sản phẩm từ Haravan lên Lazada nhưng tồn kho trên Lazada không đổi, bạn kiểm tra:

  • Kết nối giữa Sàn và Haravan còn quyền truy cập không. Nếu hết quyền truy cập, trong Cấu hình có hiển thị thông báo, bấm vào Làm mới quyền truy cập để liên kết lại. Xem hướng dẫn tại đây

  • Đồng bộ số lượng đã bị tắt đi, khi tắt thiết lập này, sự thay đổi về số lượng tồn kho ở Haravan sẽ không được cập nhật qua sàn. Để đồng bộ lại, bạn bật lại thiết lập đồng bộ số lượng và thực hiện thao tác liên kết lại sản phẩmBạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.