Khi bạn đã đồng bộ tồn kho sản phẩm từ Haravan lên Lazada nhưng tồn kho trên Lazada không đổi thì hiện tại hệ thống đã xảy ra lỗi đồng bộ.


Bạn vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.