Để lọc được các sản phẩm đã được hoặc chưa đượcđồng bộ qua các sàn thương mại điện tử, bạn thực hiện

1. Chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm

2. Thêm điều kiện lọc -> Chọn Kênh bán hàng -> Đã chọn đồng bộ/Không đồng bộ Tiktok Shop, Tiki, Shopee, Lazada