Để lọc được các sản phẩm đã được hoặc chưa đượcđồng bộ qua các sàn thương mại điện tử, bạn thực hiện

1. Chọn Sản phẩm Tất cả sản phẩm

2. Thêm điều kiện lọc Chọn Kênh bán hàng Đã chọn đồng bộ/Không đồng bộ Tiktok Shop, Tiki, Shopee, Lazada.