Cả blog và trang nội dung đều là cách hữu hiệu để bổ sung các nội dung liên quan đến website của bạn, với những mục đích cụ thể.

  • Trang nội dung: được hiểu như một trang tĩnh, với nội dung ít khi thay đổi, phù hợp sử dụng để viết trang giới thiệu, các trang chính sách, trang hướng dẫn,... Hãy thêm một trang nội dung nếu bạn muốn đưa ra các thông tin đơn giản để kết nối với khách hàng.

Xem thêm Hướng dẫn tạo Trang nội dung tại đây

  • Blog: phù hợp với nội dung mà bạn đăng tải thường xuyên. Các bài viết có nội dung phong phú, được phân chia thành các danh mục và bài viết rõ ràng. Blog có thể được sử dụng blog như một loại tạp chí hoặc trang tin tức cho website. Hãy lựa chọn đăng tải bài blog nếu bạn đang hướng đến việc xây dựng các cuộc thảo luận và cộng đồng xung quanh sản phẩm và thương hiệu của bạn.

Xem thêm Hướng dẫn Tạo blog tại đây


Một điểm khác biệt rõ rệt giữa blog và trang nội dung là mọi người có thể đăng tải bình luận trên các bài viết trên blog, trong khi trang nội dung thì không.