Facebook tracking chia sẽ dữ liệu đến Facebook để hiểu hơn về hành vi mua hàng của khách hàng trên website của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra được các chiến dịch quảng cáo hiệu quả tăng lượng khách hàng mới mua hàng trên website

Lưu ý: Để sử dụng Facebook Tracking bạn cần có tài khoản Facebook Business Manager

Chế độ hoạt động Facebook tracking


Facebook tracking cho phép bạn chọn cách chia sẽ dữ liệu đến facebook để hiểu hơn về hành vi mua hàng của khách hàng trên website của bạn. 

Có 02 chế độ để bạn chọn: "Facebook Pixel" hoặc "Kết hợp Facebook pixel và Conversion API".

  • Chế độ Facebook pixel: Facebook Pixel là một đoạn mã (JavaScript) mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo. Khi Nhà bán hàng chèn đoạn mã này vào trang web, Facebook hỗ trợ Nhà bán hàng theo dõi, đo lường và tối ưu hóa trang website. Nhưng dữ liệu chia sẽ từ Facebook pixel có thể bị chặn nếu trình duyệt website của khách mua hàng có cài đặt ứng dụng chặn quảng cáo.
  • Chế độ Kết hợp Facebook pixel và Conversion APISử dụng kết hợp Conversion API để chia sẻ dữ liệu trực tiếp từ máy chủ của Haravan với Facebook. Điều này có nghĩa là dữ liệu không thể bị chặn bởi các ứng dụng chặn quảng cáo. Hiện tại Conversion API chỉ chia sẻ Purchase Event. Các event khác sẽ được chia sẻ thông qua Facebook Pixel bạn chọn khi cấu hình Conversion API.

Cài đặt Facebook Tracking vào website

Để thực hiện gắn Facebook Tracking vào website, bạn thực hiện:

1. Tạo luồng dữ liệu theo dõi website trên Trình quản lý sự kiện. Xem hướng dẫn tại đây

2. Gắn mã ID pixel vào Cấu hình website trên trang quản trị MyHaravan. Xem hướng dẫn tại đây

3.Bật tính năng Nâng cao: Kết hợp Facebook Pixel và Conversion API. Xem hướng dẫn tại đây