Tính năng Nhà bán tự vận chuyển của các sàn thương mại điện tử cho phép nhà bán hàng sử dụng nguồn nhân lực vận chuyển riêng để giao sản phẩm đến người mua. Khi kích hoạt Nhà bán tự vận chuyển trên admin Haravan, Nhà bán hàng có thể tạo vận đơn cho các đơn hàng từ sàn tại Haravan.Tuy nhiên, các trạng thái vận chuyển sẽ không được đồng bộ từ Haravan qua sàn, do đó, khi đã vận chuyển cho khách hàng, nhà bán hàng cần vào xác nhận đơn đã hoàn tất giao hàng trên trang quản lý của sàn. 

Nhà bán hàng vào Cấu hình gian hàng sànkích hoạt Nhà bán tự vận chuyển, chọn Lưu để hoàn tất. 


Lưu ý:
Chỉ bật cấu hình khi Nhà bán hàng được kích hoạt tính năng Nhà bán tự vận chuyển bên kênh quản lý sàn thương mại điện tử.