Nhằm cập nhật đồng bộ với thông tin hành chính - địa lý của Quốc Gia, Haravan sẽ tiến hành sáp nhập khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức trở thành Thành phố Thủ Đức. 

Haravan sẽ hỗ trợ khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức cho đến hết ngày 15/10. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến phí vận chuyển khi người mua đặt hàng sau ngày 15/10, Quý Khách vui lòng truy cập vào Cấu hình > Vận chuyển để cấu hình phí vận chuyển cho Thành Phố Thủ Đức theo đúng nhu cầu vận hành của Quý Khách. Các bước thiết lập mức phí vận chuyển cho Quận / Huyện khách hàng có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi đã truy cập vào Cấu hình > Vận chuyển, quý khách chọn Tỉnh/Thành Hồ Chí Minh

Bước 2: Chọn Mức phí trong khu vực đó

Bước 3: Thiết lập mức phí vận chuyển cho Quận / Huyện và bấm Lưu 

Và như khách hàng có thể thấy, hiện tại các khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức đã sáp nhập và trở thành Thành phố Thủ Đức. Chính vì vậy Quý khách cần thiết lập phí vận chuyển cho Thành Phố Thủ Đức theo đúng nhu cầu vận hành của mình.

Quý khách có thể tham khảo bài viết tại đây nếu gặp khó khăn trong quá trình cấu hình.

Trân trọng,

Haravan - Make commerce better