Để thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán mặc định, bạn có thể truy cập vào Trang quản trị Cấu hình Thanh toán. Di chuyển đến phần Xử lý đơn hàng.


Nội dungSau khi đơn hàng được thanh toán


Tùy chọn này giúp bạn thiết lập trạng thái vận chuyển của đơn hàng của mình sau khi ấn Xác nhận thanh toán trong đơn hàng. Đơn hàng sẽ được tự chuyển nhà vận chuyển Khác giao hoặc không.
Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán


Tùy chọn này giúp bạn thiết lập tự động lưu trữ đơn hàng sau khi được Xác nhận thanh toánXác nhận giao hàng trong đơn hàng.Nội dung thông báo thêm


Sau khi đặt hàng thành công, khách mua hàng sẽ được chuyển đến trang Thanh toán thành công, hay còn gọi là trang Cảm ơn. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung ở trang này cho phù hợp với mục đích của mình.Ngoài một thông báo dạng text bình thường, Haraweb hỗ trợ bạn thêm các định dạng cho khu vực này:
  • Nội dung dạng HTML như Javascript, CSS Style, Iframe,...
  • Mã Liquid liên quan tới đơn hàng hoặc cửa hàng
  • Các đoạn mã theo dõi ROI/ Conversion tracking
  • Các đoạn mã theo dõi Referral tracking