Mô tả vấn đề:

Đơn hàng trên VNPost đã báo giao hàng thành côngnhận COD nhưng trên Haravan vẫn đang ở trạng thái là chờ lấy hàngchưa thu COD.Nguyên nhân:

Trường hợp này phía VNPost xác nhận chỉ trả về trạng thái Chưa nhận COD (110) cho phía Haravan. Như trên mô tả, đơn này phía VNPost hiển thị đã thu là thu từ người mua, nhưng họ chưa xác nhận trả COD cho phía shop. 

Cách giải quyết:

Khi VNPost xác nhận hoàn tất sẽ tự động trả trạng thái đã nhận COD cho Haravan và cập nhật trạng thái giao hàng là Đã giao