Giúp team xử lý giao hàng tiết kiệm thời gian tạo vận đơn thủ công và theo dõi tình trạng vận đơn để chuyển qua nhà vận chuyển khác. Flow này cần kết hợp với Flow CFI10 - Tự động gỡ tag "F:Try Auto Fulfillment" khi đơn gửi lại qua nhà vận chuyển khác thành công để có thể hoạt động đúng và hiệu quả. Xem hướng dẫn thiết lập flow tại đây.

Để flow hoạt động, bạn cần:

 • Kích hoạt flow

 • Thiết lập nhà vận chuyển A,B trong flow

 • Tìm và gắn group ID vào flow.

MỤC LỤC


Cách thiết lập Flow

Bước 1 Kích hoạt Flow: Xem hướng dẫn kích hoạt flow tại đây.

Bước 2 Thiết lập nhà vận chuyển A và B: 

 1. Chọn Sửa Flow


 1. Chọn Order shipping carrier names để thiết lập thông tin nhà vận chuyển B và chọn Gửi yêu cầu vận chuyển để thực hiện thiết lập thông tin nhà vận chuyển A.

 1. Thiết lập địa điểm lấy hàng, nhà vận chuyển và gói vận chuyển tương ứng, thời gian lấy hàng (chỉ hoạt động khi nhà vận chuyển có hỗ trợ). cho nhà vận chuyển A


 1. Thiết lập tương tự cho nhà vận chuyển thứ 2.


 1. Chọn Lưu để hoàn tất.


Bước 3 Lấy group ID Telegram và gắn vào Flow

Để ứng dụng có thể gửi tin nhắn vào group Telegram, bạn cần lấy group ID và gắn vào flow.

 • Gắn Group ID vào Flow:

    1. Đầu tiên bạn cần tạo một group Telegram cho nhân viên quản lý. Sau đó bạn thực hiện thêm bot Haravan Flow bằng cách chọn vào tên group, chọn Thêm thành viên.

 

 

 

 1. Nhập tìm Haravan Flow trong ô tìm kiếm và chọn thêm Haravan Flow, bot sẽ gửi một dãy số là group ID. 

 

 

 

 

 • Gắn group ID Telegram vào Flow:

Để Flow có thể gửi tin nhắn tới group Telegram, bạn cần gắn số ID vào Flow bằng cách chọn Sửa Flow -> Chọn ô Gửi tin nhắn Telegram, tại đây bạn thực hiện gắn group ID vào. Chọn Lưu để hoàn thành.


Bước 4 Chọn Lưu để thiết lập Flow


Vậy là bạn đã hoàn thành việc thiết lập flow CFI09 - Tự động đẩy đơn qua nhà vận chuyển A khi nhà vận chuyển B từ chối nhận hàng.Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.