Do chính sách bảo mật nên sàn thương mại điện tử Tiki.vn sẽ không tiếp tục đồng bộ thông tin Email và Số điện thoại của khách mua hàng cho người bán hàng và các dịch vụ bên thứ ba. Hiện tại, việc này sẽ gây ra một số trở ngại cho người dùng khi tiếp nhận đơn hàng từ sàn Tiki trên Haravan Omnichannel và Haraloyalty. 


Nguời dùng cần lưu ý các thay đổi này để theo dõi các tính năng báo cáo, tồn kho, vận chuyển nếu thao tác trên Haravan Omnichannel và tính năng tích điểm, kích hoạt thành viên thăng hạng thành viên của Haraloyalty. 

Các thông tin mặc định được trả về Omnichannel khi có đơn hàng từ kênh Tiki

Haravan sẽ cố gắng cải thiện trong thời gian sớm nhất để đảm bảo trải nghiệm sử dụng sản phẩm của người dùng được tối ưu hơn.