Tính năng thay đổi ngôn ngữ cho giao diện trang thanh toán (Checkout) trên website bán hàng sẽ giúp bạn tiếp cận đến những tập khách hàng tiềm năng hơn. Hiện tại Haravan hỗ trợ hai ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Mục lục: 


1. Thiết lập ngôn ngữ mặc định

Haravan cho phép bạn chọn một trong hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh làm ngôn ngữ mặc định cho trang thanh toán đơn hàng website. Để thực hiện việc này, bạn làm theo các bước:

 1. Trong Trang quản trị → truy cập Website → Mục Giao diện chính → Chọn menu Tùy chỉnh ngôn ngữ
 2. Trong phần Thay đổi ngôn ngữ trang thanh toán → Chọn Chuyển đổi ngôn ngữ
 3. Lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn cài đặt mặc định
 4. Chọn Lưu để hoàn tất.

2. Điều chỉnh từ ngữ cho giao diện Tiếng Việt

Bạn thực hiện các bước:

 1. Trong Trang quản trị → truy cập Website → Mục Giao diện chính → Chọn menu Tùy chỉnh ngôn ngữ
 2. Trong phần Thay đổi ngôn ngữ trang thanh toán → Chọn Chuyển đổi ngôn ngữ → Lựa chọn Tiếng Việt
 3. Điều chỉnh các từ ngữ cho phù hợp

 4. Chọn Lưu để hoàn tất.3. Điều chỉnh từ ngữ cho giao diện Tiếng Anh

Bạn thực hiện các bước:

 1. Trong Trang quản trị → truy cập Website → Mục Giao diện chính → Chọn menu Tùy chỉnh ngôn ngữ
 2. Trong phần Thay đổi ngôn ngữ trang thanh toán → Chọn Chuyển đổi ngôn ngữ → Lựa chọn Tiếng Việt
 3. Điều chỉnh các từ ngữ cho phù hợp

 4. Chọn Lưu để hoàn tất.Lưu ý: thiết lập ngôn ngữ này áp dụng cho từng giao diện riêng biệt. Nếu trường hợp thay đổi giao diện website, bạn cần cập nhật lại thiết lập ngôn ngữ này.