Khi có đơn hàng phát sinh từ Lazada, đơn hàng sẽ được từ đồng bộ về Haravan

Nội dung


Đồng bộ trạng thái đơn hàng

Sau khi kết nối Lazada thành công, mỗi khi có đơn hàng phát sinh tại Lazada sẽ được tự động đồng bộ về Haravan với kênh bán hàng là "Lazada".

Trạng thái đơn hàng được đồng bộ từ Lazada sang Haravan với sự tương ứng sau:


Lazada

Haravan

Pending

Chưa giao hàng

Ready to ship

Chờ giao hàng

In transit

Đang giao hàng

Delivered

Đã giao hàng

Delivered failed

Hủy giao hàngĐồng bộ thông tin khách hàng 

Hiện tại Haravan đang lưu thông tin khách hàng về từ đơn hàng trên Lazada với các thông tin như sau:

  • Họ tên khách hàng
  • Số điện thoại liên hệ
  • Địa chỉ giao hàng: Haravan không đồng bộ phường xã. 

Khi kết nối bán hàng với Lazada, hệ thống giữa Haravan và Lazada sẽ có sự luân chuyển về sản phẩm, đơn hàng và tồn kho theo các quy tắc đồng bộ của hai hệ thống.

Tùy vào nhu cầu thực tế mà Nhà bán hàng có thể thực hiện thiết lập cấu hình theo các tùy chỉnh được hỗ trợ.

 

Xác nhận đơn hàng trên Haravan

Đối với các shop có kết nối với kênh bán hàng Lazada, đơn hàng phát sinh từ Lazada sẽ xuất hiện menu thao tác nhanh để xác nhận Sẵn sàng giao hàng hoặc Hủy đơn hàng.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 Lúc này, đơn hàng tại Haravan sẽ chuyển sang trại thái Chờ giao hàng, đơn hàng trên Lazada sẽ chuyển sang trạng thái Ready to ship.


Xử lý đơn hoàn trả trên sàn Lazada

- Khi đơn hàng được hoàn trả trên Lazada , hệ thống sẽ cập nhật trạng thái thanh toán là Đã nhập trả hoặc Nhập trả một phần. 

-  Đơn hoàn trả được đồng bộ về Haravan chỉ ghi nhận số tiền hoàn trả nhưng không tự động nhập kho số lượng hoàn trả. Nhà bán hàng cần thực hiện thao tác Hoàn trả đơn hàng để hệ thống ghi nhận số lượng sản phẩm hoàn trả. Xem thêm hướng dẫn Hoàn trả đơn hàng


Lưu ý:

  • Khi chọn Xử lý đơn hàng tại Haravan, bạn sẽ xử lý đơn hàng phát sinh từ Lazada tại Haravan và trạng thái đơn hàng (bao gồm cả trạng thái vận chuyển) không được đồng bộ sang Lazada.
  • Khuyến khích không chọn Xử lý giao hàng cho ở Haravan để trạng thái đơn hàng sẽ được đồng bộ từ Lazada về Haravan.

Tự động nhập kho khi hủy đơn (nếu bạn không chọn Xử lý tại Haravan) 

Khi đơn hàng bị hủy trên Lazada, hệ thống Haravan sẽ tự động nhập kho sản phẩm trong đơn hàng. Khi vào đơn hàng Lazada bị hủy, bạn sẽ thấy dòng thông báo đã nhập kho sản phẩm trong mục lịch sử đơn hàng