Google API Key là thông tin cần thiết nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ Google App nào. Khi Google App cung cấp các API mà bạn có thể sử dụng bổ trợ cho website được tốt hơn.
Một số tính năng phổ biến như tạo bản đồ google map cho website, đăng nhập website bằng tài khoản google,.. bắt buộc phải có Google API Key mới có thể sử dụng.

Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.