Mỗi giao diện được cài đặt một kích thước phù hợp với logo. Để biết được kích thước này, bạn thực hiện như sau:

  1. Vào Trang quản trị ➨ Website ➨ Giao diện.

  2. Chọn Thiết lập theme.

  3. Bạn vào mục Trang chủ ➨ Logo và Favicon.

  4. Tại đây, xem kích thước chuẩn mà giao diện quy chuẩn cho logo.
    Lưu ý: kích thước đó là kích thước tối thiểu và là mức tỷ lệ để logo hiển thị đẹp nhất