Mỗi giao diện được cài đặt một kích thước phù hợp với logo. Để biết được kích thước này, bạn thực hiện như sau:

1. Vào Trang quản trị ➨ Website ➨ Giao diện.

2. Chọn Thiết lập theme

3. Bạn vào mục Trang chủ ➨ Logo và Favicon

4. Tại đây, bạn có thể xem kích thước chuẩn mà giao diện quy chuẩn cho logo


Lưu ý: 
Kích thước đó là kích thước tối thiểu và là mức tỷ lệ để logo hiển thị đẹp nhất