Hiện tại, Haravan đã cho phép nhà bán hàng tự thay đổi tên domain Myharavan tại trang admin với điều kiện nhà bán hàng chưa thực hiện thay đổi tên domain trước đó.

Để thực hiện thay đổi tên miền chính, bạn thực hiện các bước sau:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Website -> Tên miền

2. Bạn chọn Thay đổi tên miền myharavan.com mới bên dưới tên miền Haravan đang được chọn là tên miền chính

Hoặc bên dưới tên miền của Haravan (nếu bạn đang chọn tên miền ngoài làm tên miền chính)3. Thực hiện nhập tên miền mới bạn muốn thay đổi và chọn Xác nhận để hoàn tất

Nếu tên miền trùng với tên miền đã có trên hệ thống, hệ thống sẽ thông báo bạn thay đổi tên miền khác

Lưu ý:

  • Chỉ có thể thực hiện thay đổi tên miền 1 lần
  • Tính năng này hỗ trợ các gói Pro, Grow, Scale (và các gói cũ tương đương)
  • Tên domain sẽ khác với tên cửa hàng của bạn. Xem thêm hướng dẫn Thay đổi tên cửa hàng tại đây