Bạn thực hiện debug như sau: 

1. Bạn truy cập vào trang:https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing

2. Dán URL vào ô.

3. Nhấp chọn Kiểm tra.

4. Nhấn nút thu nhập lại.

5. Sau khi thực hiện debug, bạn hãy đăng xuất app Zalo để clear cache và đăng nhập lại