Conversion Tracking là một công cụ miễn phí, cho bạn biết những hành động xảy ra sau khi một khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn, như họ có mua sản phẩm, đăng ký nhận bản tin, gọi cho doanh nghiệp hoặc tải ứng dụng của bạn xuống hay không. Khi một khách hàng hoàn thành một hành động mà bạn đã xác định là có giá trị, những hành động này của khách hàng được gọi là Conversion. Để kiểm tra Conversion Tracking ta thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào Google Ads bằng email đã khai báo trên Haravan

https://ads.google.com/intl/en_VN/home/

 • Bước 2: Chọn Tool&settings/conversion:

 • Bước 3: Mình sẽ theo dõi các tag ở Category là “Purchase” và “Page view”

 • Nếu hiện trong cột “Tracking status” là “Recording conversions” thì là đang gắn đúng thẻ chuyển đổi (Như hình minh họa bên dưới)

 • Nếu Tracking status hiện

 • Unverified: Google vẫn chưa xác minh về việc trang web đã gắn thẻ hay chưa. Việc này sẽ mất vài giờ

 • No recent conversions: Đã có gắn thẻ giá trị chuyển đổi nhưng lại không ghi lại bất kỳ chuyển đổi nào trong 7 ngày qua. Điều này rất có thể là vì bạn không có quảng cáo nào dẫn mọi người tới trang bạn đã cài đặt thẻ của mình. Hãy đảm bảo rằng các chiến dịch của bạn đều đang chạy và những người nhấp vào quảng cáo của bạn được đưa đến đúng trang web.

 • Tag inactive: Thẻ của bạn và đã không ghi lại bất kỳ chuyển đổi nào trong 7 ngày qua. Để biết thêm thông tin, hãy đặt con trỏ lên ô lời thoại (thông tin khác) bên cạnh trạng thái theo dõi. Bạn sẽ biết được ngày cuối cùng chúng tôi thấy thẻ theo dõi chuyển đổi của bạn, cũng như ngày cuối chúng tôi ghi lại được bất kỳ chuyển đổi nào, nếu có.

  • Nếu chúng tôi chưa bao giờ ghi lại được bất kỳ chuyển đổi nào, thì có thể là thẻ ở sai trang web hoặc bạn không bao giờ nhận được bất kỳ lưu lượng truy cập nào từ quảng cáo của mình tới trang web.

  • Nếu trước đó chúng tôi ghi lại được chuyển đổi nhưng rồi chuyển đổi dừng lại, có thể trang web hoặc chiến dịch quảng cáo của bạn đã có thay đổi gì đó.

 

Khi thẻ chuyển đổi của bạn bị gắn sai, hoặc không có thẻ chuyển đổi hãy gắn lại vào web của bạn bằng cách 

 • Tool&settings/conversion/chọn vào tên chiến dịch trong mục detail kéo xuống dưới có mục Tag setup

 • Sẽ có 3 cách lấy đoạn mã Conversion, chọn 1 trong 3 rồi copy đoạn mã gắn vào web

Hoặc liên hệ với đội ngũ support của Haravan để được hỗ trợ một cách tốt nhất.