Tồn kho

Hiểu về tồn kho
Khi tổ chức của Nhà bán hàng tham gia vào Thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động kinh doanh, dù là giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng, tươn...
Wed, 7 Tháng 6, 2023 tại 4:22 CH
Tồn kho cơ bản
Để một sản phẩm/ biến thể được nằm trong hệ thống quản lý tồn kho thì sản phẩm phải được bật tính năng “Có quản lý tồn kho”. Việc quản lý tồn kho sẽ thông q...
Thu, 7 Tháng 3, 2024 tại 2:54 CH
Tồn kho nâng cao
Với tồn kho nâng cao, người bán có thể: Xem chi tiết tồn kho, Đặt hàng, Nhập hàng, Trả hàng nhập, Quản lý nhà cung cấp, Tạo và xử lý phiếu điều chuyển, Xem ...
Fri, 31 Tháng 5, 2024 tại 4:48 CH
Kho hàng trong Tồn kho nâng cao
Một đặc điểm nổi bật của Tồn kho nâng cao là khả năng quản lý tồn kho trên nhiều kho hàng khác nhau, bên cạnh việc ghi nhận lịch sử, hoặc được hỗ trợ các ng...
Mon, 3 Tháng 10, 2022 tại 11:05 SA
Chi tiết kho hàng
Chi tiết kho hàng hay có thể hiểu là dữ liệu tồn kho của địa chỉ nằm trong phần Cấu hình địa chỉ và có ý nghĩa tồn tại riêng biệt. (Chỉ có trên tồn kho nâng...
Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 3:32 CH
Tạo phiếu đặt hàng
Phiếu đặt hàng là văn bản để ghi nhận các thông tin sản phẩm nhà bán yêu cầu từ nhà cung cấp. Sau khi tạo phiếu đặt hàng, bạn có thể in phiếu đặt hàng và sử...
Tue, 23 Tháng 1, 2024 tại 9:34 SA
Tạo phiếu nhập hàng
Nhập hàng vào kho là bước đầu tiên để bắt đầu vận hành 1 cửa hàng và cũng là nghiệp vụ mà bạn phải thực hiện thường xuyên trong quá trình bán hàng. Hẳn nhiề...
Tue, 23 Tháng 1, 2024 tại 9:38 SA
Tạo phiếu trả hàng nhập cho nhà cung cấp
Trong trường hợp nhập hàng nhân viên kho phát hiện một vài sản phẩm nhà cung cấp giao đến bị hỏng hoặc không đạt chất lượng. Bạn có thể tạo phiếu trả hàng n...
Fri, 26 Tháng 1, 2024 tại 11:38 SA
Quản lý nhà cung cấp
Trang quản lý nhà cung cấp sẽ hỗ trợ nhà bán hàng quản lý chi tiết các thông tin của nhà cung cấp từ thông tin liên hệ đến lịch sử đặt hàng, nhập hàng, trả ...
Tue, 4 Tháng 10, 2022 tại 5:51 CH
Tạo phiếu kiểm kho trên Haravan
Trong quá trình vận hành cửa hàng, sẽ không tránh được những trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát. Phiếu kiểm kho sẽ hỗ trợ nhà bán: Kiểm kê số lượn...
Thu, 29 Tháng 2, 2024 tại 3:03 CH

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay