Tồn kho

Hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu nội dung in tồn kho
Sau khi tạo các phiếu điều chuyển, điều chỉnh, mua hàng, bên cạnh việc xem trực tiếp trên Trang quản trị, Nhà bán hàng còn thể in các phiếu này nhằm hỗ tr...
Sun, 10 Tháng 10, 2021 at 2:26 CH
Hiểu về tồn kho
Khi tổ chức của Nhà bán hàng tham gia vào Thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động kinh doanh, dù là giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng, tươn...
Thu, 25 Tháng 11, 2021 at 10:36 SA
Chi tiết kho hàng
Chi tiết kho hàng hay có thể hiểu là dữ liệu tồn kho của địa chỉ nằm trong phần Cấu hình địa chỉ và có ý nghĩa tồn tại riêng biệt. (Chỉ có trên tồn kho nâng...
Thu, 25 Tháng 11, 2021 at 10:00 SA
Lịch sử tồn kho (nâng cao)
Nội dung 1) Trang lịch sử tồn kho 2) Cách truy cập lịch sử tồn kho 1) Trang lịch sử tồn kho Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho ...
Thu, 19 Tháng 8, 2021 at 11:20 SA
Tồn kho cơ bản
Để một sản phẩm/ biến thể được nằm trong hệ thống quản lý tồn kho thì sản phẩm phải được bật tính năng “Có quản lý tồn kho”. Việc quản lý tồn kho s...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 2:46 CH
Tồn kho nâng cao
Với tồn kho nâng cao, người bán bắt đầu có thể: Xem Chi tiết Tồn kho; Tạo và xử lý phiếu Điều chuyển; Điều chỉnh; Mua hàng; Cập nhật thông tin Nhà phân phối...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 at 5:36 CH
Tạo nhà phân phối (nâng cao)
Nội dung 1) Danh sách nhà phân phối 2) Cách tạo nhà phân phối 1) Danh sách nhà phân phối Danh sách nhà phân phối sẽ được hiển thị: Nhà phâ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 3:35 CH
Phiếu điều chuyển
Điều chuyển tồn kho giúp chuyển sản phẩm từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Trong các trường hợp hàng hủy, hàng bị hỏng hóc, mẫu thử, hàng đổi trả cần để tăng...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 3:43 CH
So sánh tồn kho cơ bản và tồn kho nâng cao
Quản lý tồn kho là thao tác cần thiết trong việc kinh doanh bán hàng. Việc quản lý hàng hóa còn hay hết, còn bao nhiêu nhằm dự đoán nhập/xuất hàng và phục v...
Tue, 22 Tháng 2, 2022 at 3:49 CH
Tạo phiếu điều chuyển
Phiếu điều chuyển được xem là tạo & nhận hoàn chỉnh sẽ cần đi qua 3 bước:  Bước 1: Tạo & lưu phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu: “Chưa ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 3:50 CH

Cùng danh mục

Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google