Tồn kho

Hiểu về tồn kho
Khi tổ chức của Nhà bán hàng tham gia vào Thương mại điện tử và thực hiện các hoạt động kinh doanh, dù là giao dịch trực tuyến, giao dịch tại cửa hàng, tươn...
Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 3:02 CH
Chi tiết kho hàng
Chi tiết kho hàng hay có thể hiểu là dữ liệu tồn kho của địa chỉ nằm trong phần Cấu hình địa chỉ và có ý nghĩa tồn tại riêng biệt. (Chỉ có trên tồn kho nâng...
Wed, 26 Tháng 4, 2023 tại 3:32 CH
Tồn kho cơ bản
Để một sản phẩm/ biến thể được nằm trong hệ thống quản lý tồn kho thì sản phẩm phải được bật tính năng “Có quản lý tồn kho”. Việc quản lý tồn kho sẽ thông q...
Fri, 30 Tháng 9, 2022 tại 6:00 CH
Tồn kho nâng cao
Với tồn kho nâng cao, người bán có thể: Xem chi tiết tồn kho, Đặt hàng, Nhập hàng, Trả hàng nhập, Quản lý nhà cung cấp, Tạo và xử lý phiếu điều chuyển, Xem ...
Thu, 27 Tháng 4, 2023 tại 11:38 SA
Lọc và xuất file chi tiết tồn kho
Việc xem trên trang Chi tiết tồn kho có thể rất rối rắm hoặc quá dài dòng khi có quá nhiều kho, quá nhiều sản phẩm trong mỗi kho. Hơn nữa, Nhà bán hàng c...
Sat, 1 Tháng 10, 2022 tại 10:51 SA
Kho hàng trong Tồn kho nâng cao
Một đặc điểm nổi bật của Tồn kho nâng cao là khả năng quản lý tồn kho trên nhiều kho hàng khác nhau, bên cạnh việc ghi nhận lịch sử, hoặc được hỗ trợ các ng...
Mon, 3 Tháng 10, 2022 tại 11:05 SA
Lịch sử tồn kho (nâng cao)
Nội dung Trang lịch sử tồn kho Cách truy cập lịch sử tồn kho Trang lịch sử tồn kho Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử quản lý tồn kho của admin...
Mon, 3 Tháng 10, 2022 tại 11:30 SA
Quy trình đặt hàng và nhập hàng từ nhà cung cấp trên Haravan
Nhập hàng vào kho là bước đầu tiên để bắt đầu vận hành 1 cửa hàng và cũng là nghiệp vụ mà bạn phải thực hiện thường xuyên trong quá trình bán hàng. Hẳn nhiề...
Mon, 3 Tháng 10, 2022 tại 11:58 SA
Tạo phiếu trả hàng nhập cho nhà cung cấp
Trong trường hợp nhập hàng nhân viên kho phát hiện một vài sản phẩm nhà cung cấp giao đến bị hỏng hoặc không đạt chất lượng. Bạn có thể tạo phiếu trả hàng n...
Mon, 3 Tháng 10, 2022 tại 12:07 CH
Tạo phiếu kiểm kho trên Haravan
Trong quá trình vận hành cửa hàng, sẽ không tránh được những trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát. Phiếu kiểm kho sẽ hỗ trợ nhà bán: Kiểm kê số lượn...
Mon, 3 Tháng 10, 2022 tại 3:08 CH

Cùng danh mục