Flow này sẽ giúp bạn tự động tạo task cập nhật tồn trên Trello để nhân viên có thể theo dõi và kịp thời bổ sung sản phẩm. Khi tổng tồn kho khả dụng của một sản phẩm bằng 0, hệ thống sẽ tự động thêm công việc vào bảng Trello

MỤC LỤC


Cách thiết lập Flow

Bước 1 Kết nối Trello vào ứng dụng Haravan Flow: Xem hướng dẫn về Kết nối Trello tại đây

Bước 2 Thêm và kích hoạt Flow mẫu: Xem hướng dẫn về Thêm và kích hoạt Flow mẫu tại đây

Bước 3 Cập nhật thông tin bảng Trello vào flow:

  1. Tại giao diện flow, bạn chọn Sửa Flow.

  1. Tại đây, bạn thực hiện thêm tên bảng và tên thẻ trên bảng Trello.

  1. Chọn Lưu.

Hình ảnh thực tế 

 Vậy là bạn đã thực hiện xong các bước thiết lập flow CDV09 - Tạo task trên Trello nhắc nhở bổ sung hàng khi tồn khả dụng bằng.


Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.





Các câu hỏi thường gặp

  1. Vì sao lại có lỗi Invalid name?

Nguyên nhân là do bạn nhập không đúng tên thẻ công việc hoặc bảng trên Trello. Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần sửa lại tên thẻ hoặc bảng Trello trong flow là được.

  1. Tên thẻ là gì?

Tên thẻ là tên thẻ task trên Trello.


Bạn có thể chỉnh sửa tên thẻ bằng cách chọn Sửa Flow -> Chọn thêm biến sẵn có ở mục tên thẻ. Nhấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa.