Kênh bán hàng sàn thương mại điện tử

Giới thiệu
Khi sử dụng Haravan để quản lý cửa hàng, bạn có thể liên kết với các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee và Lazada. Lúc này tình trạng đơn hàng sẽ được ...
Thu, 15 Tháng 4, 2021 at 4:17 CH
Xuất và nhập danh sách sản phẩm từ Haravan lên Shopee
Đối với những khách hàng hiện đang bán hàng trên Haravan và có mong muốn đưa sản phẩm đang có trên website lên các sàn thương mại điện tử, cụ thể là Shopee,...
Wed, 6 Tháng 10, 2021 at 4:01 CH
Sàn Thương Mại Điện Tử Shopee
Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Shopee nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống Haravan...
Fri, 15 Tháng 10, 2021 at 11:40 SA
Sao chép sản phẩm từ Shopee và tạo mới trên Haravan.
Đối với những khách hàng hiện đang bán hàng trên Shopee và có mong muốn đưa sản phẩm đang có trên Shopee lên website bán hàng thuộc nền tảng Haravan, thì hi...
Thu, 7 Tháng 10, 2021 at 9:17 SA
Sàn thương mại điện tử Lazada
Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối với Lazada nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Hệ thống Harava...
Fri, 17 Tháng 9, 2021 at 10:22 SA
Sàn thương mại điện tử Tiki
Tiki hiện là một trong những sàn Thương mại điện tử phát triển hàng đầu Việt Nam. Khi bạn sử dụng hệ thống Haravan để quản lý bán hàng, bạn có thể kết nối v...
Mon, 18 Tháng 10, 2021 at 11:43 SA
Tạm ngưng hỗ trợ kênh bán hàng Zalo (ZaloShop)
Cảm ơn quý Khách hàng vẫn tin tưởng và sử dụng Haravan như một người bạn đồng hành trên con đường kinh doanh của mình. Đối với Haravan trải nghiệm và hiệu q...
Fri, 8 Tháng 10, 2021 at 4:56 CH

Cùng danh mục