Hệ thống báo cáo của Haravan được xây dựng để theo dõi chỉ số từ giai đoạn bán hàng trên các kênh bán hàng, giao hàng đến kiểm kê sản phẩm tồn hiện có trong kho giúp nhà bán đánh giá hiệu suất kinh doanh một cách hiệu quả, dự đoán được xu hướng và cơ hội mới, từ đó nhà bán có thể đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa doanh nghiệp trực tuyến của mình.

Nội dung


Giới thiệu về Bảng phân tích

Với hệ thống báo cáo hiện tại, nhà bán hàng sẽ tốn khá nhiều thời gian để lọc và thu thập các thông tin quan trọng cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh. Do đó, Haravan đã phát triển Bảng phân tích báo cáo như một trang tổng quan tổng hợp sẵn các mẫu báo cáo quan trọng cần theo dõi cùng với 4 chỉ số quan trọng: Số đơn hàng, Doanh thu, Giá vốn và Lợi nhuận


Tùy chỉnh Bảng tổng quan

Nhà bán có thể cá nhân hóa Bảng phân tích bằng cách thêm hoặc ẩn bớt các báo cáo hiển thị trên Bảng phân tích 

1. Bạn chọn Tùy chỉnh tại Bảng phân tích

2. Tại thanh danh sách báo cáo, bạn chọn biểu tượng + bên cạnh báo cáo bạn muốn thêm vào bảng phân tích

3. Để điều chỉnh vị trí hiển thị của các báo cáo, bạn nhấn giữ và kéo báo cáo đến vị trí muốn hiển thị

4. Để xóa báo cáo, bạn chọn vào biểu tượng x để xóa báo cáo khỏi Bảng phân tích

5. Chọn  Lưu để hoàn tấtDanh sách báo cáo

Danh sách báo cáo là trang tổng hợp các bảng báo hiện có trên hệ thống và hỗ trợ công cụ tìm kiếm để nhà bán dễ dàng tìm kiếm bảng báo cáo mình mong muốn

Trang danh sách báo cáo sẽ có hai phần:

1. Các báo cáo phổ biến: danh sách các báo cáo truy cập nhiều nhất trong 28 ngày qua

2. Tất cả báo cáo: Nhà bán hàng bấm chọn vào các tab phân loại báo cáo để tìm báo cáo muốn xem trong danh sách 

Để tìm kiếm nhanh chóng hơn, nhà bán có thể tìm báo cáo bằng cách nhập tên vào thanh tìm kiếm

Ngoài ra, nhà bán cũng có thể đánh dấu yêu thích những báo cáo thường xuyên sử dụng để dễ dàng xem lại


Hướng dẫn tự tạo bảng tổng quan 

Haravan hỗ trợ nhà bán tạo ra một bảng tổng quan theo nhu cầu của riêng mình. Nhà bán có thể tự tạo tối đa 5 bảng tổng quan

1. Để bắt đầu tạo bảng tổng quan, bạn chọn biểu tượng +

2. Tại trang tổng quan mới, bạn chọn Tùy chỉnh để thêm nội dung cho bảng phân tích mới.

3. Tại thanh danh sách báo cáo, bạn chọn biểu tượng + bên cạnh báo cáo bạn muốn thêm vào bảng phân tích.

4. Bạn có thể thực hiện đặt tên bảng tổng quan để dễ phân biệt.


5. Để di chuyển vị trí hiển thị của các báo cáo, bạn nhấn giữ và kéo báo cáo đến vị trí muốn hiển thị.

6. Để xóa báo cáo, bạn chọn vào biểu tượng x để xóa báo cáo khỏi Bảng phân tích -> chọn Lưu để hoàn tất.

Bảng tổng quan mới sẽ hiển thị như thế này.


Hướng dẫn tùy chỉnh biểu đồ trang tổng quan

Tại các widget biểu đồ cột, bạn có thể tùy chỉnh những thông tin sau:

  • Tên báo cáo
  • Mô tả biểu đồ
  • Nhóm theo 
  • Chỉ số
  • Loại biểu đồ

1. Để điều chỉnh thông tin biểu đồ, bạn trỏ chuột vào bảng biểu, biểu tượng tùy chỉnh sẽ hiển thị -> chọn vào biểu tượng tùy chỉnh   

2. Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa:

  • Tên biểu đồ
  • Mô tả
  • Nhóm theo chi nhánh, nhân viên thanh toán, nhân viên tạo
  • Chỉ số doanh thu thuần , đơn hàng, doanh thu, đã thu
  • Loại biểu đồ cột, biểu đồ thanh, biểu đồ tròn

3. Ngoài biểu đồ hiển thị, bạn có thể tùy chỉnh bộ lọc trang tổng quan


Hướng dẫn xóa, nhân bản bảng tổng quan

Để thực hiện xóa bảng tổng quan, bạn chọn Thao tác -> chọn Xóa

Để nhân bản bảng tổng quan, bạn chọn Thao tác và chọn Nhân bản


Hướng dẫn in báo cáo

Haravan hỗ trợ nhà bán in báo cáo để dễ dàng thực hiện một số thao tác như in báo cáo kiểm kho, in báo cáo kiểm tra doanh thu bán hàng,...

1. Để thực hiện in, nhà bán vào trang chi tiết báo cáo -> chọn In


2. Chọn Print trên pop up để hoàn tất thao tác
Xuất báo cáo 

Tại trang báo cáo cần xuất, bạn chọn Xuất báo cáo -> chọn Xuất báo cáo. File sẽ được xuất về máy dưới định dạng xlsx và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống. Ví dụ: Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.

Mỗi file tối đa 100.000 dòng. Nếu dữ liệu tải về quá nhiều, hệ thống sẽ tự tách thành các file riêng 


Tạo bản sao báo cáo

Đây là thao tác nhân bản, nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này để lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập. Nhà bán hàng chọn Tạo bản sao, đặt tên cho bảng báo cáo nhân bản và chọn Lưu để hoàn tất. 

Bảng sau này sẽ hiển thị trong danh sách báo cáo như một bảng báo cáo độc lập.