Conversion Value còn gọi là giá trị chuyển đổi giúp bạn theo dõi và tối ưu hóa lợi tức đầu tư (ROI) của chiến dịch.

Bạn có thể sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt theo lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu để giúp tối đa hóa giá trị chuyển đổi trong khi vẫn đạt được lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu trung bình.

Dưới đây là một số lợi ích khác của việc sử dụng giá trị chuyển đổi:

  • Thông tin chi tiết hơn: Bạn có thể đo lường tổng giá trị chuyển đổi được tạo bởi các chuyển đổi trong chiến dịch của bạn. Điều này cũng giúp bạn theo dõi ROI của chiến dịch bằng cách sử dụng cột "Giá trị chuyển đổi/chi phí". Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để xác định từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch cho thấy lợi tức đầu tư cao hoặc thấp và thay đổi giá thầu, ngân sách cũng như nhắm mục tiêu theo cách thủ công.

  • Đặt giá thầu thông minh hơn: Khi bạn thiết lập giá trị chuyển đổi, bạn có thể sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt theo lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu. Chiến lược giá thầu linh hoạt tự động đặt giá thầu để tối ưu hóa cho mục tiêu hiệu suất trên các chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa cụ thể. Với Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu, Google Ads sẽ đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa) để tối đa hóa giá trị chuyển đổi, trong khi cố gắng đạt được lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình bằng với mục tiêu của bạn.

Các bước kiểm tra Conversion Value trên Google Ads của bạn

  • Bước 1: Đăng nhập vào Google Ads bằng email đã khai báo trên Haravan

https://ads.google.com/intl/en_VN/home/

  • Bước 2: Chọn Tool&settings/conversion:


  • Bước 3: Chọn vào tên chiến dịch 

Kiểm trạng thái của dòng Value. Nếu dòng này hiện trạng thái “Use different values. If there's no value, use ₫0.” hoặc một giá trị cụ thể thì tức là Value đang được gắn đúng. Trong trường hợp Value chưa gắn đúng thì bấm vào EDIT SETTING để cài đặt

  • Bước 4: Sau khi bấm EDIT SETTING, rồi chọn vào dòng Value sẽ hiện ra hộp thoại để chọn trạng thái Value, sẽ có hai trạng thái hợp lệ là hai trạng thái đầu tiên, sau khi chọn một trong hai trạng thái, bấm SAVE để hoàn thành cài đặt value