Tính năng này sẽ giúp nhà bán hàng thiết lập khuyến mãi dựa trên số lượng sản phẩm trong đơn hàng

Tính năng đang được mở cho một số shop để trải nghiệm!

Nội dung


Hướng dẫn thiết lập Mua X được Y

Để thiết lập chương trình Mua X được Y dựa trên số lượng sản phẩm mua, bạn thực hiện:

1. Tại mục Khuyến mãi, bạn chọn Tạo khuyến mãi và chọn Chương trình khuyến mãi.

2. Nhập tên khuyến mãi và mô tả chương trình khuyến mãi.

3. Chọn chương trình khuyến mãi là Mua X được Y và chọn điều kiện Số lượng sản phẩm tối thiểu 

4. Thiết lập các điều kiện khuyến mãi:

 • Sản phẩm khách mua: chọn nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc biến thể khách cần mua để được khuyến mãi

 • Giá trị khuyến mãi: Giảm theo số tiền, giảm theo % hoặc Đồng giá

 • Sản phẩm khuyến mãi: chọn nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc biến thể khuyến mãi


5. Bạn chọn vào ô khuyến mãi để thiết lập về điều kiện và giá trị khuyến mãi. Ví dụ bạn thiết lập chương trình mua giảm 100% áo cổ lửng khi mua tối thiểu 3 áo tay ngắn .Bạn thiết lập điều kiện áp dụng bao gồm:

 • Sản phẩm khách mua: chọn Sản phẩm

 • Giá trị khuyến mãi: chọn Giảm theo %

 • Sản phẩm khuyến mãi: chọn Sản phẩm

 • Số lượng tối thiểu khách mua

 • Nhóm sản phẩm mua: Chọn Thêm để thêm nhóm sản phẩm mua.

Tiếp đến, bạn thiết lập Giá trị khuyến mãi:

 • Khách được đồng giá

 • Số lượng khuyến mãi: Bạn bắt buộc nhập thông tin này để tạo khuyến mãi thành công

 • Sản phẩm: Chọn Thêm để thêm sản phẩm khuyến mãi

6. Thiết lập đối tượng được khuyến mãi

 • Không giới hạn khách hàng: Áp dụng cho tất cả khách hàng

 • Nhóm khách hàng: Áp dụng cho một nhóm khách hàng cụ thể được tạo trong mục Khách hàng

 • Tùy chọn khách hàng: Chọn cụ thể những khách hàng được áp dụng khuyến mãi

7. Thiết lập Kênh áp dụng 

 • Tất cả các kênh: Phiên bản Khuyến mãi Mua X được Y hiện chỉ áp dụng trên Trang thanh toán phiên bản mới (v2.0) khi livestream chốt đơn tự động, tin bán hàng. Tính năng áp dụng cho tất cả kênh đang được phát triển và sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.

 • Tùy chọn kênh: Chưa hỗ trợ áp dụng cho từng kênh nhưng tính năng đang được phát triển và sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.


8. Chọn chi nhánh áp dụng.

Lưu ý: Trường hợp thiết lập mã khuyến mãi áp dụng cho chi nhánh trên kênh website, hệ thống áp dụng mã giảm khi khách hàng đến nhận tại cửa hàng đáp ứng điều kiện được thiết lập.

8. Thiết lập giới hạn sử dụng của chương trình khuyến mãi

 • Tick chọn có giới hạn: Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng theo số lần nhà bán hàng đã thiết lập. Mỗi lần áp dụng cho đơn hàng sẽ được tính là 1 lần sử dụng.

 • Không tick chọn có giới hạn: Chương trình khuyến mãi không bị giới hạn về số lần sử dụng

9. Thiết lập thời gian hiệu lực

 • Có chọn Thời gian kết thúc: Giới hạn thời gian chương trình khuyến mãi kết thúc

 • Không chọn Thời gian kết thúc: Không giới hạn thời gian chương trình khuyến mãi kết thúc

 • Chọn Giới hạn ngày và giờ áp dụng trong tuần: Tạo chương trình khuyến mãi khung giờ vàng

10. Chọn Lưu để hoàn tất


Nguyên tắc áp dụng khuyến mãi Mua X được Y

- Để tránh sai giá trị giảm giá bị sai, vui lòng không áp dụng Khuyến mãi Mua X được Y với app khuyến mãi (như Haravan Combo, Promotion Any,...)

- Khuyến mãi Mua X được Y có thể dùng chung với các chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi được tạo trên admin (mã khuyến mãi được thiết lập có thể áp dụng chung với chương trình khuyến mãi).