Khi thực hiện bán hàng tại cửa hàng, quản lý ca là một thao tác cần thiết để Nhà bán hàng theo dõi ca trực của nhân viên và quản lý doanh thu của cửa hàng trong từng ca trực.


Hướng dẫn xem Quản lý ca trên ứng dụng HaraRetail

Để xem Quản lý ca trên ứng dụng HaraRetail, bạn thực hiện chọn Cửa hàng tại trang chủ ứng dụng -> chọn Quản lý caTrang Quản lý ca sẽ cho bạn biết những thông tin sau:

  • Tiền mặt trong ca: được tính bằng “Tổng giá trị đơn hàng được thanh toán bằng tiền mặt + tiền mặt đã nhập khi Mở ca (nếu có)”

  • Tổng thực nhận: được tính bằng “Tổng giá trị đơn hàng được thanh toán bằng tất cả các hình thức thanh toán”

  • Tổng tiền đã thu/chi

  • Chi tiết các giao dịch đã thực hiện trong caĐiều chỉnh số tiền mặt trong ca bán hàng

Khi cần nạp thêm hoặc rút tiền từ tiền mặt trong ca bán hàng, bạn thực hiện thao tác Điều chỉnh để ghi nhận lại khoảng tiền thay đổi. 

Tại trang Quản lý ca, bạn chọn Điều chỉnh -> chọn Nạp tiền/Rút tiền và nhập số tiền đã Nạp/Rút


Chọn Xác nhận để hoàn tất


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn đăng nhập vào app HaraRetail