Vận chuyển

Tổng quan về vận chuyển
Trang tổng quan vận chuyển cho người bán cái nhìn bao quát nhất về Vận chuyển, Thu hộ cũng như Đối soát sau khi hàng đã được giao. Bạn cần quan tâm: ...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 11:17 AM
Quản lý vận đơn
Bạn cần quan tâm:  Trạng thái giao hàng của vận đơn(1)   Cập nhật trạng thái vận chuyển (2)    1) Trạng thái giao hàng của vận đơn TRẠNG THÁI ...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 3:05 PM
Quản lý thu hộ
COD được viết tắt từ cụm từ Cash on Delivery, có nghĩa là nhận tiền trực tiếp khi hàng giao đến người mua. COD là một hình thức rất phổ biến ở Việt Nam hiện...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 3:09 PM
Đối soát vận đơn
Đối soát vận đơn là đối soát số tiền nhà vận chuyển gửi về cho người bán nhằm xác nhận lại một lần nữa để tránh xảy ra những sai sót không đáng có. Bạn ...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 3:30 PM
Xuất phiếu vận chuyển
Những vận đơn sẽ được xuất theo ý muốn của người bán tại phần Xuất phiếu vận chuyển. Bạn cần quan tâm: Cách xuất vận đơn Cách xuất vận đơn Tr...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 3:32 PM

Cùng danh mục