App HaraRetail sẽ hỗ trợ bạn tạo nhanh sản phẩm mới và tra cứu sản phẩm trên ứng dụng. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể tạo sản phẩm với một số thông tin cơ bản sau:

 • Tên sản phẩm
 • Hình ảnh sản phẩm
 • Barcode
 • Mã sản phẩm (SKU)
 • Giá
 • Thiết lập quản lý tồn kho và nhập số lượng tồn đầu kỳ

MỤC LỤC


Hướng dẫn tạo sản phẩm mới trên app HaraRetail

1. Tại màn hình bán hàng của ứng dụng, bạn chọn biểu tượng + -> chọn Thêm sản phẩm


2. Bạn thực hiện nhập tất cả thông tin sản phẩm


3. Sau khi đã hoàn thành việc nhập thông tin, bạn chọn biểu tượng ✅ để hoàn tất việc tạo sản phẩm mới.


Lưu ý: App HaraRetail chưa hỗ trợ tạo sản phẩm combo và sản phẩm có lô - hạn sử dụng


Hướng dẫn tạo sản phẩm có đơn vị tính trên app HaraRetail

Tính năng đơn vị tính của sản phẩm hỗ trợ nhà bán hàng phân tách sản phẩm của mình thành các đơn vị nhỏ hơn để dễ dàng quản lý việc nhập hàng cũng như bán hàng. Ví dụ Bạn nhập về số lượng lớn sản phẩm theo thùng như thùng nước ngọt, nhưng khi bán thì khách hàng có nhu cầu mua đơn vị nhỏ hơn như lốc hoặc là lon…

Để thực hiện tạo sản phẩm có đơn vị tính trên app HaraRetail, bạn thực hiện:

1. Tại màn hình bán hàng của ứng dụng, bạn chọn biểu tượng + -> chọn Thêm sản phẩm2. Thực hiện nhập thông tin sản phẩm

 • Tên sản phẩm

 • SKU, Barcode 

 • Giá: Khi tạo sản phẩm có đơn vị tính (đã bật tính năng Có nhiều đơn vị tính), giá cần nhập là giá áp dụng cho đơn vị cơ bản. Ví dụ giá bán của 1 lốc sữa 4 hộp là 37,000đ. Vậy giá bán của 1 hộp sữa (đơn vị cơ bản) sẽ là 9,250đ, nhà bán hàng nhập 9,250đ vào ô giá 


3. Bật tính năng Có nhiều đơn vị tính và thực hiện thêm đơn vị cơ bản (đơn vị cơ bản là đơn vị nhỏ nhất của sản phẩm như gram, hộp, lon,...) 

4. Chọn Thêm đơn vị quy đổi 


5. Thực hiện nhập các thông tin của đơn vị quy đổi

 • Tên đơn vị quy đổi: là đơn vị quy đổi dựa trên đơn vị cơ bản ví dụ như kg, thùng,...

 • Số lượng: số lượng quy đổi. Ví dụ 1 lốc = 4 hộp, 4 là số lượng quy đổi

 • Giá: Giá của đơn vị quy đổi

 • SKU: SKU của đơn vị quy đổi

 • Barcode: Mã vạch của đơn vị quy đổi

 • Bán hàng: Nếu chọn ô Bán hàngđơn vị quy đổi mới được cho phép bán trên HaraRetail. Nếu không chọn, đơn vị quy đổi sẽ được coi là đơn vị nhập hàng, nhà bán hàng có thể nhập kho hoặc điều chỉnh tồn kho nhưng không thể bán đơn vị quy đổi này

Chọn biểu tượng ✓ để hoàn tất
6. Thông tin các đơn vị quy đổi sẽ được hiển thị trong trang tạo sản phẩm -> Chọn biểu tượng ✓ để hoàn tất


Hướng dẫn tạo sản phẩm tùy ý trên ứng dụng HaraRetail

Sản phẩm tùy ý có thể là sản phẩm tặng kèm trong đơn hàng, sản phẩm không được bán chính thức nên sẽ không được thêm vào hệ thống như một sản phẩm mới. 

1. Tại màn hình chính của ứng dụng, bạn chọn Bán ngay


2. Bạn thực hiện thêm thông tin sản phẩm tùy ý 

3. Chọn biểu tượng giỏ hàng trên góc màn hình để thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ. Sau đó bạn thực hiện tạo đơn hàng như bình thường.Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm

1. Tại màn hình chính của ứng dụng, bạn chọn biểu tượng ?


2. Bạn thực hiện tìm kiếm sản phẩm theo tên, SKU hoặc barcode.


3. Khi bấm vào sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tồn kho của biến thể/sản phẩm.


4. Khi bạn chọn vào biến thể, ứng dụng sẽ thêm biến thể/sản phẩm đó vào giỏ hàng


Hướng dẫn tra cứu số lượng tồn của sản phẩm tại các kho trên ứng dụng HaraRetail

1. Tại màn hình chính của ứng dụng, bạn chọn Tra cứu -> chọn Sản phẩm


2. Bạn có thể tra cứu sản phẩm bằng cách quét mã barcode sản phẩm hoặc tìm sản phẩm theo tên, SKU, barcode


3. Khi bạn bấm vào xem chi tiết sản phẩm, bạn sẽ coi được số tồn kho của sản phẩm/biến thể.


4. Trang chi tiết biến thể sẽ cho bạn biết số tồn kho của biến thể tại các kho/chi nhánh khác

5. Bạn có thể thực hiện thêm biến thể đó vào giỏ hàng