Trích dẫn được sử dụng thay cho mô tả sản phẩm khi đồng bộ lên một số kênh bán hàng:

  • Facebook Shop: Khi đồng bộ từ Haravan lên Facebook Shop, nội dung mô tả sản phẩm được lấy từ trích dẫn của sản phẩm đó trên Haravan. Nguyên do là vì Facebook không cho phép lấy các code html, nên phần nội dung ở Mô tả sản phẩm khi hiển thị qua Facebook Shop sẽ mất hết các định dạng.

  • Zalo Shop: Khi Khi đồng bộ từ Haravan lên Zalo Shop, nội dung mô tả không được quá 1000 từ, nếu bỏ trống thì lấy trích dẫn làm mô tả sản phẩm. Điều này giúp cho sản phẩm trên Zalo Shop luôn có nội dung mô tả.


Hiện Haravan đã ngừng kết nối với hai kênh này và phần trích dẫn này không băt buộc phải nhập.