Sau khi tạo vận đơn, nhân viên sẽ thực hiện đóng gói đơn hàng để giao cho đơn vị vận chuyển. Khi thao tác đóng gói đã hoàn tất, nhân viên chỉ cần quét mã vận đơn hoặc nhấn nút để xác nhận hoàn tất quá trình đóng gói. 

Trạng thái đóng gói sẽ giúp nhân viên phân loại các đơn đã đóng gói cũng như tạo cơ sở để chủ doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả của nhân viên.

Vận đơn đã được đóng gói sẽ có trạng thái Đã đóng gói trong thông tin phiếu vận chuyển và trong Đơn hàng

Trang chi tiết vận đơn


Trang chi tiết đơn hàng

Nội dung


Hướng dẫn xác nhận trạng thái đóng gói 

Có 3 cách để thực hiện xác nhận trạng thái đóng gói: Quét mãXác nhận đóng gói hàng loạt và Nhấn nút xác nhận cho từng vận đơn 

  • Quét mã vận đơn để xác nhận trạng thái đóng gói

Ưu điểm của cách xác nhận này là thao tác nhanh chóng, nhân viên chỉ cần quét mã hàng loạt các kiện hàng mình đã đóng là đã xác nhận đóng gói thành công

1. Tại trang danh sách vận đơn mục Vận chuyển, nhà bán hàng chọn Quét đơn đóng gói

Gợi ý:
Nhà bán hàng có thể sử dụng bộ lọc để lọc vận đơn chưa đóng gói 


2. Nhà bán hàng thực hiện quét mã barcode vận đơn hoặc nhập mã vận đơn


Lưu ý: Chỉ xác nhận đã đóng gói cho các vận đơn chưa hủy hoặc vận đơn chưa xác nhận đóng gói


3. Vận đơn sau khi được thêm vào danh sách sẽ được tự động xác nhận đã đóng gói 

  • Xác nhận đóng gói hàng loạt

Bạn chỉ cần thực hiện lọc các đơn chưa xác nhận đóng gói và thao tác xác nhận hàng loạt cho các vận đơn này

1. Tại trang danh sách vận đơn mục Vận chuyển, bạn chọn Thêm điều kiện lọc -> chọn Trạng thái đóng gói là Chưa đóng góitrạng thái phiếu giao hàng là Chờ lấy hàng để lọc các đơn chưa xác nhận đóng gói và không bị hủy

2. Hệ thống sẽ lọc các đơn hàng Chưa được xác nhận đã đóng gói. Bạn thực hiện chọn các đơn hàng này và chọn Thao tác

3. Chọn Xác nhận đóng gói -> chọn Xác nhận để hoàn tất

  • Nhấn nút xác nhận cho từng vận đơn

Nhân viên có thể kiểm tra lại sản phẩm trên đơn đang được đóng gói trước khi xác nhận vận đơn đã được đóng gói

1. Tại trang danh sách vận đơn mục Vận chuyển, bạn chọn đơn cần xác nhận đóng gói

Gợi ý:
Nhân viên có thể thực hiện lọc vận đơn theo trạng thái đóng gói để dễ dàng xác nhận


2. Chọn Xác nhận đã đóng gói -> chọn Xác nhận để hoàn tất


Lọc vận đơn đã đóng gói

Bạn có thể thực hiện lọc lại vận đơn đã đóng gói theo Thời gian xác nhận đã đóng gói và Thời gian đóng gói

Để thực hiện lọc vận đơn đã đóng gói, bạn thực hiện:

1. Tại trang danh sách đơn hàng, bạn chọn Thêm điều kiện lọc

2. Chọn Người đóng gói (có thể chọn nhiều nhân viên) hoặc Thời gian đóng gói 

Ví dụ Bạn muốn xem các đơn đã xác nhận đóng gói bởi nhân viên Nhân và Thịnh, thời gian đóng gói trong 2 ngày 30-31/08. Bạn thực hiện lọc

  • Nhân viên đóng gói là Nhân và Thịnh

  • Thời gian đóng gói sau 30/08

  • Thời gian đóng gói trước 01/09

3. Chọn Thêm điều kiện lọc để hoàn tất