Để bỏ mật khẩu bảo vệ cửa hàng, bạn thực hiện như sau:

  1. Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Cấu hình.

  2. Bạn kéo xuống cuối trang, vào mục Mật khẩu cửa hàng.

  3. Tại đây, bạn bỏ chọn ô Mật khẩu bảo vệ cửa hàng.

  4. Chọn Lưu


Bạn vui lòng xem chi tiết cách khóa website tại đây.

Lưu ý: 
Nếu bạn đã thực hiện bỏ mật khẩu nhưng website vẫn hiện thông báo như hình bên dưới, vui lòng kiểm tra lại hạn sử dụng của gói dịch vụ của mình