Để bỏ mật khẩu bảo vệ cửa hàng, bạn thực hiện như sau:

  1. Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Cấu hình.

  2. Bạn kéo xuống cuối trang, vào mục Mật khẩu cửa hàng.

  3. Tại đây, bạn bỏ chọn ô Mật khẩu bảo vệ cửa hàng.

  4. Chọn Lưu.

Bạn vui lòng xem chi tiết cách khóa website tại đây.