Đơn hàng

Cấu hình xử lý đơn hàng
Để thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán mặc định, bạn có thể truy cập vào Trang quản trị → Cấu hình → Thanh toán. Di chuyển đến phần Xử lý đơn hàng. ...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 12:31 PM
Các trạng thái đơn hàng
Bạn cần quan tâm 1. Trạng thái đơn hàng 2. Trạng thái giao hàng 3. Trạng thái thanh toán  4. Trạng thái COD 1. Trạng thái đơn hàng Khi sử dụn...
Tue, 13 Tháng 7, 2021 at 4:21 PM
Tìm kiếm, lọc & xuất đơn hàng
Ngoài tác vụ xử lý đơn hàng, các tác vụ hỗ trợ khác trên admin Haravan sẽ giúp người bán quản lý nhanh chóng tình trạng đơn hàng & kết nối với khách hàn...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 9:27 AM
Danh sách đơn hàng
Trang Danh sách đơn hàng là nơi tập trung từ tất cả kênh bán hàng: website, POS, lazada,... Với danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng có thể thực hiện các th...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:28 PM
Tạo đơn hàng
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng.  Một đơn hàng yêu cầu cần cập nhật 4 thông tin cơ bản:...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 11:13 AM
Xuất danh sách đơn hàng
Việc trích xuất dữ liệu là một trong những yêu cầu cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể xuất da...
Fri, 2 Tháng 7, 2021 at 3:27 PM
Xử lý đơn hàng
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng. Dưới đây là mô phỏng một mô hình cơ bản xử lý đơn hàng ...
Fri, 26 Tháng 3, 2021 at 8:27 AM
Hướng dẫn đơn hàng chưa hoàn tất
Không phải tất cả những Khách mua hàng đều thanh toán và hoàn tất đơn hàng sau khi họ thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Khi khách mua hàng tiềm năng cung cấp thôn...
Fri, 2 Tháng 7, 2021 at 3:32 PM
Xem chi tiết đơn hàng
Sau khi bất kỳ một đơn hàng nào được ghi nhận dữ liệu trên Omnipower, đó có thể là đơn hàng tự tạo, đơn hàng trên website, đơn hàng POS,... thì Nhà bán hàng...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:30 PM
Chỉnh sửa đơn hàng
Chỉnh sửa đơn hàng giúp Nhà bán hàng thực hiện các thao tác cần thiết mà từ đó, việc quản lý đơn hàng được chính xác và hiệu quả hơn. Thao tác chỉnh s...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:31 PM

Cùng danh mục