Đơn hàng

Hiểu về đơn hàng
Hiểu về chức năng đơn hàng của hệ thống Haravan sẽ giúp Nhà bán hàng vận hành việc kinh doanh tốt hơn. Sau khi Khách mua hàng đặt hàng trên bất kì kênh bán ...
Thu, 15 Tháng 9, 2022 at 11:24 SA
Tạo đơn hàng mới
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng.  Một đơn hàng yêu cầu 4 thông tin cơ bản: Sản phẩm, Th...
Sat, 23 Tháng 7, 2022 at 9:03 SA
Quy trình xử lý đơn hàng
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng. Dưới đây là mô phỏng một mô hình cơ bản xử lý đơn hàng ...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 at 12:06 CH
Quản lý đơn hàng
Ngoài tác vụ xử lý đơn hàng, các tác vụ hỗ trợ khác trên admin Haravan sẽ giúp người bán quản lý nhanh chóng tình trạng đơn hàng & kết nối với khách hàn...
Thu, 15 Tháng 9, 2022 at 11:44 SA
Cấu hình xử lý đơn hàng
Để thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán mặc định, bạn có thể truy cập vào Trang quản trị → Cấu hình → Thanh toán. Di chuyển đến phần Xử lý đơn hàng. ...
Fri, 22 Tháng 7, 2022 at 5:20 CH
Danh sách đơn hàng
Trang Danh sách đơn hàng là nơi tập trung từ tất cả kênh bán hàng: website, POS, lazada,... Với danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng có thể thực hiện các th...
Fri, 22 Tháng 7, 2022 at 5:24 CH
Quy trình xử lý đơn hàng OPC
Khi sử dụng các sản phẩm, các gói dịch vụ tại Haravan, Nhà bán hàng thường thấy một khái niệm mới: OPC. Vậy OPC là gì? Những cần biết về OPC? OPC giúp đ...
Fri, 26 Tháng 8, 2022 at 2:37 CH
Hướng dẫn in vận đơn
Nhà bán hàng có thể sẽ cần in vân đơn ra giấy để gửi cho khách hàng, tra cứu với nhà vận chuyển hoặc lưu trữ, quản lý theo mục đích của mình. Bài viết gồ...
Fri, 22 Tháng 7, 2022 at 5:36 CH
Các trạng thái đơn hàng
Bạn cần quan tâm 1. Trạng thái đơn hàng 2. Trạng thái giao hàng 3. Trạng thái thanh toán  4. Trạng thái COD 5. Tình trạng xử lý đơn hàng ...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 at 11:33 SA
Xuất danh sách đơn hàng
Việc trích xuất dữ liệu là một trong những yêu cầu cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể xuất da...
Sat, 23 Tháng 7, 2022 at 9:00 SA

Cùng danh mục