Đơn hàng

Hiểu về đơn hàng
Hiểu về chức năng đơn hàng của hệ thống Haravan sẽ giúp Nhà bán hàng vận hành việc kinh doanh tốt hơn. Sau khi Khách mua hàng đặt hàng trên bất kì kênh bán ...
Wed, 12 Tháng 10, 2022 tại 4:08 CH
Tạo đơn hàng mới trên admin Haravan
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng.  Một đơn hàng yêu cầu 4 thông tin cơ bản: Sản phẩm, Th...
Fri, 9 Tháng 12, 2022 tại 8:58 SA
Quy trình xử lý đơn hàng
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng. Dưới đây là mô phỏng một mô hình cơ bản xử lý đơn hàng ...
Wed, 29 Tháng 3, 2023 tại 3:20 CH
Quản lý đơn hàng
Ngoài tác vụ xử lý đơn hàng, các tác vụ hỗ trợ khác trên admin Haravan sẽ giúp người bán quản lý nhanh chóng tình trạng đơn hàng & kết nối với khách hàn...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 10:30 CH
Cấu hình xử lý đơn hàng
Để thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán mặc định, bạn có thể truy cập vào Trang quản trị → Cấu hình → Thanh toán. Di chuyển đến phần Xử lý đơn hàng. ...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:25 SA
Quy trình xử lý đơn hàng OPC
Khi sử dụng các sản phẩm, các gói dịch vụ tại Haravan, Nhà bán hàng thường thấy một khái niệm mới: OPC. Vậy OPC là gì? Những cần biết về OPC? OPC giúp đ...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 3:48 CH
Hướng dẫn in vận đơn
Nhà bán hàng có thể sẽ cần in vân đơn ra giấy để gửi cho khách hàng, tra cứu với nhà vận chuyển hoặc lưu trữ, quản lý theo mục đích của mình. Nội dung ...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 5:00 CH
Các trạng thái đơn hàng
Bạn cần quan tâm Trạng thái đơn hàng Trạng thái giao hàng Trạng thái thanh toán  Trạng thái COD Tình trạng xử lý đơn hàng Trạng thái đơn ...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 9:39 SA
Xuất danh sách đơn hàng
Việc trích xuất dữ liệu là một trong những yêu cầu cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể xuất da...
Fri, 24 Tháng 3, 2023 tại 10:33 SA
Hướng dẫn in vận đơn trên mẫu giấy A5
Tùy vào lĩnh vực kinh doanh và đặc thù sản phẩm mà các cửa hàng có yêu cầu về khổ giấy in vận đơn, đơn hàng khác nhau. Hiện tại mẫu in trên Haravan đang phù...
Fri, 14 Tháng 10, 2022 tại 10:10 SA

Cùng danh mục