Báo cáo hiệu quả khuyến mãi sẽ tổng hợp các chỉ số như số đơn, doanh thu, giảm giá,... của các khuyến mãi và tạo thành bảng so sánh. Nhà bán sẽ không cần thực hiện thao tác thủ công phức tạp như xuất file từng khuyến mãi, gộp số liệu vào một vào file và dựng biểu đồ

Nội dung


Tìm kiếm và xem báo cáo

Để xem báo cáo Khuyến mãi, nhà bán vào mục Báo cáo -> chọn Danh sách báo cáo -> chọn Bán hàngchọn Hiệu quả khuyến mãi.


Gợi ý:
Nhà bán có thể tìm kiếm báo cáo với từ khóa Hiệu quả khuyến mãi để tìm kiếm nhanh hơn.

Hướng dẫn lọc xem chi tiết khuyến mãi

Để xem báo cáo khuyến mãi theo chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi, bạn thực hiện:

1. Nhà bán hàng thực hiện nhập mã khuyến mãi hoặc chương trình khuyến mãi muốn xem báo cáo (có thể chọn nhiều khuyến mãi cùng lúc)

Gợi ý: Nhà bán có thể nhập tìm khuyến mãi trong ô Tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm không phân biệt chữ viết thường viết hoa, có thể tìm khi nhập kí tự đặc biệt, tiền tố hoặc hậu tố có trong tên mã/chương trình khuyến mãi.

2. Lọc khoảng thời gian 

  • Lọc theo khoảng thời gian sẵn có


  • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn


3. Tính năng so sánh sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem các chỉ số bán hàng trong thời gian lọc báo cáo so với kỳ trước, năm trước

  • Không so sánh: Biểu đồ chỉ hiển thị số liệu trong khoảng thời gian lọc báo cáo

  • Kỳ trước: So sánh chỉ số trong khoảng thời gian lọc báo cáo với dữ liệu cùng kỳ trước đó. Ví dụ nhà bán hàng đang lọc xem báo cáo từ ngày 01/06 đến ngày 15/06, thời gian kỳ trước đó sẽ từ ngày 17/05 đến 3105

  • Năm trước: So sánh chỉ số trong khoảng thời gian lọc báo cáo với dữ liệu năm trước

  • Tùy chọn: Tùy chọn thiết lập khoảng thời gian so sánh.


4. Nhà bán hàng có thể thêm các điều kiện lọc như kênh bán hàng, UTM, nguồn lưu lượng của đơn hàng để xem chi tiết

Ví dụ nhà bán hàng muốn xem các đơn hàng trên kênh Harasocial được áp dụng khuyến mãi , nhà bán hàng thực hiện lọc thêm điều kiện là Kênh bán hàng là HaraSocial


5. Thêm thông tin vào báo cáo bằng cách Chọn cột -> chọn Thêm ở mục nhóm theo. 

Ví dụ: Nhà bán hàng muốn xem chi tiết các mã đơn hàng, nhà bán hàng vào Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm theo -> chọn Mã đơn hàngchọn Áp dụng để hoàn tất.

Dữ liệu báo cáo sẽ sẽ hiển thị chi tiết các mã đơn hàng được áp dụng khuyến mãi.Gợi ý:
Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo. 
Để sắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị.

Nhân bản/Xuất báo cáo

Xem hướng dẫn nhân bản và xuất báo cáo tại đây 

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Báo cáo khuyến mãi