Hararetail Mobile App

Hướng dẫn đăng nhập vào app HaraRetail
Ứng dụng HaraRetail sẽ hỗ trợ nhà bán hàng thao tác bán hàng và quản lý bán hàng ngay trên điện thoại của mình. Tài khoản của nhân viên cần phải được phân ...
Thu, 22 Tháng 2, 2024 tại 3:54 CH
Hướng dẫn tạo sản phẩm mới trên app HaraRetail
App HaraRetail sẽ hỗ trợ bạn tạo nhanh sản phẩm mới và tra cứu sản phẩm trên ứng dụng. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể tạo sản phẩm với một số thông tin cơ bản sa...
Thu, 6 Tháng 4, 2023 tại 10:21 SA
Hướng dẫn tạo khách hàng mới và tra cứu khách hàng trên app HaraRetail
Ứng dụng HaraRetail hỗ trợ nhà bán hàng tạo khách hàng mới và tra cứu thông tin khách hàng một cách nhanh chóng. MỤC LỤC Hướng dẫn tạo khách hàng mới Hư...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 2:08 CH
Thiết lập cấu hình cửa hàng trên app HaraRetail
Phần thiết lập cấu hình sẽ bao gồm thông tin tài khoản và thiết lập các cấu hình cửa hàng như: Thiết lập cấu hình thanh toán Địa chỉ bán hàng Kết nối má...
Wed, 15 Tháng 2, 2023 tại 9:36 SA
Hướng dẫn tạo đơn hàng trên app HaraRetail
Bạn có thể tạo đơn hàng một cách nhanh chóng trên ứng dụng HaraRetail và có thể tra cứu đơn hàng từ các chi nhánh khác MỤC LỤC Tạo đơn hàng Thực hiện tạ...
Thu, 11 Tháng 5, 2023 tại 5:36 CH
Quản lý ca trên ứng dụng Hararetail
Khi thực hiện bán hàng tại cửa hàng, quản lý ca là một thao tác cần thiết để Nhà bán hàng theo dõi ca trực của nhân viên và quản lý doanh thu của cửa hàng t...
Thu, 12 Tháng 1, 2023 tại 2:15 CH

Cùng danh mục