Việc ẩn sản phẩm giúp cho việc hiển thị trên website đẹp mắt hơn đồng thời giúp khách mua hàng cảm thấy dễ chịu khi truy cập website. Điều kiện để Nhà bán hàng có thể ẩn sản phẩm là sản phẩm đó phải được bật Có quản lý tồn kho. Xem chi tiết bài thực hiện tại đây.

Để ẩn sản phẩm hết hàng, bạn thực hiện: 

1. Trong trang sản phẩm, bạn chọn các sản phẩm đã hết hàng muốn ẩn.


Lưu ý:Thao tác này chỉ thực hiện cho từng trang sản phẩm, mỗi trang hiển thị tối đa 50 sản phẩm. Do đó, nhà bán hàng thao tác trên một trang và qua trang sau thực hiện thao tác tương tự.

2. Nhà bán hàng chọn Thao tác và chọn Ẩn khỏi lên kênh bán hàng.

3. Trong cửa sổ Ẩn kênh bán hàng, Nhà bán hàng chọn Website (nghĩa là ẩn khỏi kênh website) và chọn Ẩn.