Cấu hình này hiển thị gói dịch vụ của Haravan mà người bán sử dụng. Đồng thời cũng hiển thị các thông tin về ngày đăng ký, ngày hết hạn, lịch sử giao dịch và số tiền cần phải trả cho gói dịch vụ tiếp theo.

Ngoài ra, người bán còn có thể thao tác thanh toán trên admin Haravan và nâng cấp gói dịch vụ để có nhiều dịch vụ tiên tiến hơn phục vụ việc kinh doanh của người bán.


Bạn cần quan tâm:

  • Cách thanh toán hoặc nâng cấp gói dịch vụ

Cách thanh toán hoặc nâng cấp gói dịch vụ

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
  2. Chọn Billing.
  3. Chọn Thay đổi gói dịch vụ hoặc trực tiếp bấm Thanh toán.
  4. Chọn Bắt đầu thanh toán.
  5. Bấm Xác nhận.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider