Bạn có thể tạo đơn hàng một cách nhanh chóng trên ứng dụng HaraRetail và có thể tra cứu đơn hàng từ các chi nhánh khác

MỤC LỤC


Tạo đơn hàng

1. Tại màn hình chính của ứng dụng, bạn chọn các sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bán sản phẩm có đơn vị tính, bạn thực hiện thêm như các sản phẩm thường khác

2. Chọn Tạm tính để chuyển đến trang chi tiết đơn hàng


3. Thực hiện thêm khách hàng, phí vận chuyển, khuyến mãi cho đơn hàng.

4. Bạn cũng có thể thực hiện thêm khuyến mãi cho sản phẩm trong đơn bằng cách chọn vào sản phẩm có trong đơn hàng và thực hiện thiết lập khuyến mãi giảm theo số tiền hoặc theo phần trăm.

5. Để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, bạn chọn nút xóa trong trang thiết lập khuyến mãi cho sản phẩm.6. Sau khi đã thiết lập xong, chọn Thành tiền để thực hiện thanh toán cho đơn. Bạn có thể thực hiện chọn phương thức thanh toán khác tiền mặt (COD, Chuyển khoản, Visa/Master). 

7. Chọn Thanh toán để hoàn tất đơn hàng.


Thực hiện tạo đơn hàng thanh toán sau

1. Bạn thực hiện thêm các sản phẩm vào đơn hàng và thực hiện nhập các thông tin về khách hàng hàng, phí vận chuyển, khuyến mãi.

2. Khi đến trang thanh toán đơn hàng, bạn chọn Trả sau -> Xác nhận trả sau cho đơn hàng


3. Để thực hiện thanh toán cho đơn này, bạn vào đơn hàng để tra cứu lại đơn hàng, các đơn hàng chưa được thanh toán sẽ có trạng thái là Chờ xử lý.

4. Bạn bấm vào đơn hàng và thực hiện Xác nhận thanh toán.Tra cứu đơn hàng 

Bạn chọn mục đơn hàng để tra cứu đơn hàng. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm mã đơn hàng hoặc quét barcode trên hóa đơn để tìm đơn hàng trên hệ thống.