Remarketing tag là gì?

Là thẻ giúp bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập vào trang web của mình bằng cách thêm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại vào trang web. Thẻ trang web toàn cầu là một thư viện gắn thẻ web cho giải pháp đo lường trang web, tính năng theo dõi chuyển đổi và các sản phẩm tiếp thị lại của Google. Thẻ này là một khối mã thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại, cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những khách truy cập này.


Cách kiểm tra Website của bạn đã gắn Remarketing Tag bằng cách:

Bước 1: Cài đặt Google Assistant tag trong trình duyệt Chrome

Mở tiện ích Apps trên Chrome hoặc nhấn vào link: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?utm_source=chrome-ntp-icon


Bước 2: Chọn Add extension để cài đặt vào trình duyệt:Bước 3: Bấm vào biểu tượng Tag AssistantBước 4: Từ Khung của Tag assistant xuất hiện bảng bên dưới, bấm chọn EnableBước 5: Load lại trang website của bạn để xuất hiện bảng phân tích các tag

Bước 6: Kiểm tra trạng thái của Tag

Trên bảng hội thoại xuất hiện các trạng thái và các thẻ đang được gắn vào Website của bạn. Kéo tìm Global site tag


Trong trường hợp bạn không tìm thấy thẻ Global site tag thì có nghĩa là trang web của bạn chưa được gắn thẻ Remarketing Tag.

Trong trường hợp có thẻ Global site tag trên hộp thoại, bạn sẽ có thể kiểm tra trạng thái của thẻ trong website của bạn

  • Màu xanh lá cây: có nghĩa là không có vấn đề nào được tìm thấy với thẻ.

  • Màu xanh dương: có nghĩa là thẻ có các vấn đề nhỏ về triển khai hoặc có đề xuất về cải tiến gắn thẻ trang web của bạn.

  • Màu vàng: cảnh báo bạn rằng triển khai có thể dẫn đến kết quả không mong đợi.

  • Màu đỏ: có nghĩa là thẻ có các vấn đề triển khai nghiêm trọng. Thẻ có thể không hoạt động đúng và có thể dẫn đến dữ liệu không chính xác hoặc dữ liệu bị thiếu trong báo cáo của bạn.

Khi phát hiện thấy website của bạn đang gặp phải lỗi Remarketing Tag hãy liên hệ với đội ngũ support của Haravan để được hỗ trợ tốt nhất.