Sản phẩm

Tổng quan các tính năng quản lý sản phẩm mới: lô - hạn sử dụng, sản phẩm combo, đơn vị tính và cân điện tử
Nhằm hỗ trợ nhà bán hàng gia tăng doanh thu hiệu quả cũng như quản lý nguồn sản phẩm của mình hiệu quả hơn, Haravan đã cập nhật thêm nhiều tính năng sản phẩ...
Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 11:41 CH
Hiểu về sản phẩm
Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá,... mà bạn có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay ti...
Tue, 27 Tháng 9, 2022 tại 4:31 CH
Trang danh sách sản phẩm
Lưu ý: Haravan hỗ trợ hai phương thức quản lý tồn kho Cơ bản và Nâng cao, nên giao diện trang danh sách sản phẩm sẽ có sự khác nhau về các cột dữ liệu.  ...
Tue, 27 Tháng 9, 2022 tại 3:54 CH
Thông tin chung về sản phẩm
Nội dung Thông tin chung Hình ảnh sản phẩm Giá sản phẩm Quản lý tồn kho Vận chuyển Biến thể Tối ưu SEO Thông tin chung GIAO DIỆN Ý N...
Wed, 8 Tháng 3, 2023 tại 10:12 SA
Tạo sản phẩm mới
Người bán có thể bắt đầu thêm mới sản phẩm để đăng bán sau khi tìm hiểu Thông tin sản phẩm. Việc thêm mới & cập nhật được diễn ra bất kỳ lúc nào trong q...
Fri, 28 Tháng 7, 2023 tại 2:55 CH
Gắn nhãn / Xóa nhãn (tag) sản phẩm
Nhãn hay Tag sản phẩm là tính năng mà hệ thống Haravan giúp bạn có thể bổ sung các từ khóa liên quan đến sản phẩm, điều này sẽ giúp khách hàng của bạn khi t...
Thu, 21 Tháng 7, 2022 tại 2:30 CH
Xuất danh sách sản phẩm
Với những cửa hàng có số lượng sản phẩm nhiều và đa dạng. Việc thêm mới, chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên admin Haravan sẽ tốn thời gian. Tác vụ xuất nhập ...
Tue, 15 Tháng 8, 2023 tại 4:24 CH
Tạo mới và cập nhật sản phẩm hàng loạt bằng cách nhập file
Thao tác thêm mới hay chỉnh sửa hàng loạt nhiều sản phẩm sẽ nhanh chóng hơn khi nhập liệu sản phẩm bằng file. Nội dung Các bước nhập file sản phẩm Mô...
Thu, 22 Tháng 6, 2023 tại 11:40 SA
Thuộc tính và biến thể của sản phẩm
Nội dung Các khái niệm cần biết Hướng dẫn thêm biến thể khi tạo sản phẩm mới Cách thêm phiên bản cho sản phẩm đã tạo Sắp xếp thứ tự hiển thị các thuộc ...
Thu, 17 Tháng 8, 2023 tại 10:40 SA
Tìm kiếm và lọc sản phẩm
Cài đặt bộ lọc và tìm kiếm thông tin sẽ giúp người bán quản lý nhanh các tình trạng, thông tin của sản phẩm.  Nội dung Tìm kiếm sản phẩm Bộ lọc sản p...
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 11:51 SA

Cùng danh mục