Sản phẩm

Hiểu về sản phẩm
Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá,... mà bạn có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay ti...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 3:02 CH
Thông tin chung về sản phẩm
Nội dung 1) Thông tin chung 2) Hình ảnh sản phẩm 3) Giá sản phẩm 4) Quản lý tồn kho 5) Vận chuyển 6) Biến thể 7) Tối ưu SEO 1) Thông tin chung ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 3:04 CH
Trang danh sách sản phẩm
Lưu ý: Haravan hỗ trợ hai phương thức quản lý tồn kho Cơ bản và Nâng cao, nên giao diện trang danh sách sản phẩm sẽ có sự khác nhau về các cột dữ liệu. ...
Thu, 10 Tháng 6, 2021 at 9:03 SA
Thêm sản phẩm
Người bán có thể bắt đầu thêm mới sản phẩm để đăng bán sau khi tìm hiểu Thông tin sản phẩm. Việc thêm mới & cập nhật được diễn ra bất kỳ lúc nào trong q...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 3:17 CH
Xuất danh sách sản phẩm
Với những cửa hàng có số lượng sản phẩm nhiều và đa dạng. Việc thêm mới, chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên admin Haravan sẽ tốn thời gian. Tác vụ xuất nhập ...
Mon, 20 Tháng 9, 2021 at 5:31 CH
Gắn nhãn / Xóa nhãn (tag) sản phẩm
Nhãn hay Tag sản phẩm là tính năng mà hệ thống Haravan giúp bạn có thể bổ sung các từ khóa liên quan đến sản phẩm, điều này sẽ giúp khách hàng của bạn khi t...
Wed, 13 Tháng 10, 2021 at 5:50 CH
Nhập/Tạo sản phẩm bằng file
Tác vụ thêm mới hay chỉnh sửa đồng loạt nhiều sản phẩm sẽ nhanh chóng hơn khi nhập liệu sản phẩm bằng file. Nội dung 1) Các bước nhập file sản phẩm 2...
Fri, 24 Tháng 9, 2021 at 5:20 CH
Tìm kiếm và lọc sản phẩm
Cài đặt bộ lọc và tìm kiếm thông tin sẽ giúp người bán quản lý nhanh các tình trạng, thông tin của sản phẩm.  Nội dung 1) Tìm kiếm sản phẩm ...
Tue, 31 Tháng 8, 2021 at 3:07 CH
Tạo và in barcode sản phẩm
Barcode được thiết lập theo quy tắc của quốc tế, đánh dấu thông tin sản phẩm đối với các đối tác bên ngoài. Sau khi nhập mã barcode ở phần Thông ti...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 4:35 CH
Xóa sản phẩm
Xóa sản phẩm tại hệ thống Haravan sẽ không thể khôi phục. Vì thế, nếu hết hàng, người bán có thể chọn cách ẩn sản phẩm để nó không hiện lên các kênh. Bạ...
Thu, 22 Tháng 7, 2021 at 11:02 SA

Cùng danh mục