Sản phẩm

Hiểu về sản phẩm
Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá,... mà bạn có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay ti...
Thu, 5 Tháng 10, 2023 tại 9:30 CH
Thông tin chung về sản phẩm
Nội dung Thông tin chung Hình ảnh sản phẩm Giá sản phẩm Quản lý tồn kho Vận chuyển Biến thể Tối ưu SEO Thông tin chung GIAO DIỆN Ý N...
Wed, 8 Tháng 3, 2023 tại 10:12 SA
Tổng quan các tính năng quản lý sản phẩm mới: lô - hạn sử dụng, sản phẩm combo, đơn vị tính và cân điện tử
Nhằm hỗ trợ nhà bán hàng gia tăng doanh thu hiệu quả cũng như quản lý nguồn sản phẩm của mình hiệu quả hơn, Haravan đã cập nhật thêm nhiều tính năng sản phẩ...
Wed, 10 Tháng 8, 2022 tại 11:41 CH
Tạo sản phẩm mới
Người bán có thể bắt đầu thêm mới sản phẩm để đăng bán sau khi tìm hiểu Thông tin sản phẩm. Việc thêm mới & cập nhật được diễn ra bất kỳ lúc nào trong q...
Fri, 28 Tháng 7, 2023 tại 2:55 CH
Hướng dẫn tạo sản phẩm hàng loạt bằng cách nhập file trên admin Haravan
Thao tác thêm mới hay chỉnh sửa hàng loạt nhiều sản phẩm sẽ nhanh chóng hơn khi nhập liệu sản phẩm bằng file. Nội dung Các bước nhập file sản phẩm Mô...
Mon, 10 Tháng 6, 2024 tại 2:54 CH
Chỉnh sửa Giá và giá so sánh sản phẩm
Giá chính là giá bán của sản phẩm và giá so sánh có thể là mức giá chung trên thị trường, giá chưa giảm thể hiện ưu đãi cho khách hàng. Giá so sánh cần nhậ...
Mon, 8 Tháng 1, 2024 tại 5:31 CH
Xóa sản phẩm
Xóa sản phẩm tại hệ thống Haravan sẽ không thể khôi phục. Vì thế, nếu hết hàng, người bán có thể chọn cách ẩn sản phẩm để nó không hiện lên các kênh. MỤ...
Mon, 19 Tháng 2, 2024 tại 5:14 CH
Nhóm sản phẩm
Nhóm sản phẩm được thiết lập để người mua tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng. Nhóm sản phẩm còn giúp người bán nhóm được các mặt hàng bán theo mục đích riêng....
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 4:55 CH
Thiết lập điều kiện cho nhóm sản phẩm tự động
Nhà bán hàng có thể tạo ra 1 hoặc nhiều điều kiện cho 1 nhóm sản phẩm và hệ thống sẽ dựa trên những điều kiện đó để tự động thêm các sản phẩm đáp ứng toàn b...
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 5:14 CH
Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm thủ công
Cách tạo nhóm sản phẩm thủ công giúp Nhà bán hàng chọn sản phẩm cụ thể muốn thêm vào nhóm. MỤC LỤC Thêm sản phẩm vào nhóm thủ công Thêm sản phẩm vào Nhó...
Thu, 14 Tháng 12, 2023 tại 11:13 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay