Thao tác thêm mới hay chỉnh sửa hàng loạt nhiều sản phẩm sẽ nhanh chóng hơn khi nhập liệu sản phẩm bằng file.


Nội dung


Hướng dẫn tạo mới nhiều sản phẩm bằng cách nhập file dữ liệu

Để thực hiện tạo mới hoặc cập nhật nhiều sản phẩm, bạn thực hiện theo 3 bước:

Bước 1:  Tải file mẫu của Haravan

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin sản phẩm trên file mẫu

Bước 3: Nhập file vừa chỉnh sửa lên hệ thống


Bước 1: Tải file mẫu của Haravan

1. Tại trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm -> chọn Nhập dữ liệu


2. Chọn Tải dữ liệu mẫu File .xls mẫu  hoặc File .CSV mẫu -> File dữ liệu mẫu sẽ được tự động tải về máy của bạn

Bước 2:Thực hiện nhập thông tin sản phẩm trên file mẫu 

Một số thông tin bắt buộc phải nhập trong file

 • Url
 • Tên sản phẩm
 • Thuộc tính 1
 • Giá trị thuộc tính 1
Xem cách Nhập chi tiết các cột thông tin trong file tại đây

Bước 3: Nhập file đã tạo vào hệ thống 

1. Truy cập Haravan, chọn Sản phẩm -> chọn Tất cả sản phẩm -> Chọn Nhập dữ liệu.


2. Chọn Chọn file và chọn file vừa chỉnh file vừa chỉnh -> chọn Nhập dữ liệu

6. Chọn Đồng ý. Sau khi quá trình nhập dữ liệu hoàn tất, email kết quả sẽ được gửi về email của tài khoản thao tác nhập dữ liệuMô tả các cột dữ liệu trong file .csv và .xls

Dưới đây là mô tả và hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào các cột của file .xls và .csv

(*) là thông tin bắt buộc nhập

Url (*)
- Đường dẫn hoặc đường link sản phẩm 
- Có thể chứa ký tự đặc biệt, số, dấu gạch ngang 
- Khi tạo sản phẩm mới, có thể copy tên sản phẩm dán vào cột URL 
- Lưu ý không nên thay đổi URL sản phẩm đã tạo vì sẽ làm ảnh hưởng tới SEO của sản phẩm
Tên (*)
Tên của sản phẩm (không vượt quá 255 ký tự)
Mô tả
- Nội dung mô tả chi tiết sản phẩm (không vượt quá 256 000 kí tự)
- Có thể sử dụng các thẻ HTML để định dạng văn bản 
Trích dẫn
Mục này từng được sử dụng làm mô tả sản phẩm khi đồng bộ qua Facebook Shop. Hiện mục này không bắt buộc nhập (không vượt quá
 50 000 kí tự)
Hãng
Tên thương hiệu của sản phẩm (Nhà cung cấp trong thông tin sản phẩm)
Loại sản phẩm
Chủng loại sản phẩm 
Tag
- Nhãn sản phẩm (độ dài tag không vượt quá 200 kí tự)
- Có thể nhập nhiều nhãn, các nhãn phân cách nhau bằng dấu phẩy.
Hiển thị
- Cho phép hiển thị sản phẩm lên website bán hàng 
- Nhập Yes để cho phép hiển thị lên website 
- Nhập No để ẩn sản phẩm khỏi website
Sản phẩm combo
(sắp ra mắt)
- Sản phẩm có phải là sản phẩm combo không
- Hiện Haravan chưa hỗ trợ tạo sản phẩm combo bằng phương pháp nhập file
Thuộc tính 1 (*)
Thuộc tính thứ 1 của sản phẩm, yếu tố tối thiểu phân biệt với sản phẩm khác (bắt buộc). Ví dụ: Màu sắc
Giá trị thuộc tính 1 (*)
Giá trị cho thuộc tính 1 (không vượt quá 255 kí tự) 
Ví dụ: Màu đỏ 
Thuộc tính 2
Thuộc tính thứ 2 của sản phẩm (Khác với tên thuộc tính 1)
Ví dụ: Loại vải
Giá trị thuộc tính 2
Giá trị cho thuộc tính 2 (không vượt quá 255 kí tự) 
Ví dụ: Cotton
Thuộc tính 3
Thuộc tính thứ 3 của sản phẩm (Khác với tên thuộc tính 1 và 2)
Giá trị thuộc tính 3
Giá trị cho thuộc tính 3 (không vượt quá 255 kí tự) 
Đơn vị tính (sắp ra mắt)
Nhập đơn vị tính của sản phẩm nếu muốn tạo sản phẩm có đơn vị tính
ĐVT cơ bản (sắp ra mắt)
- Nhập Yes nếu như đơn vị tính đã nhập là đơn vị tính cơ bản. 
- Nhập No nếu đơn vị tính đã nhập không phải đơn vị cơ bản 
- Nếu biến thể của sản phẩm có nhiều hơn 1 đơn vị tính cơ bản, hệ thống sẽ báo lỗi tạo sản phẩm.
- Tên đơn vị tính không vượt quá 20 kí tự
Quy đổi (sắp ra mắt)
- Với đơn vị tính cơ bản, bạn điền số 
- Với đơn vị quy đổi, bạn nhập số lượng quy đổi từ đơn vị tính cơ bản. 
Bán hàng (sắp ra mắt)
- Nhập Yes nếu bạn cho phép bán đơn vị tính đó 
- Nhập No nếu bạn không cho phép bán đơn vị tính đó
Mã phiên bản sản phẩm

(nên nhập)

- Chính là mã SKU
- Nếu sản phẩm có nhiều biến thể thì tương ứng với mỗi hàng sẽ là SKU của từng biến thể. 
- Hệ thống không chặn trùng tuy nhiên để quản lý định danh từng biến thể thì mã SKU này không nên đặt trùng
Khối lượng- Khối lượng của 1 sản phẩm (đơn vị gram). Ví dụ khối lượng sản phẩm là 100g. Khi mua 2 sản phẩm thì đơn hàng sẽ có khối lượng là 2 x 100g = 200g.
- Chỉ được nhập số
- Nếu Nhà bán hàng có cấu hình phí vận chuyển theo khối lượng thì trường thông tin này là cần được nhập.
Quản lý tồn kho 
(nên nhập)
- Nhập haravan: quản lý tồn kho 
- Để trống: Không quản lý tồn kho
Quản lý lô (sắp ra mắt)
- Nhập Yes nếu muốn quản lý lô sản phẩm 
- Nhập No nếu không muốn quản lý lô sản phẩm 
Số lượng tồn kho

(nên nhập)

- Số lượng tồn kho của sản phẩm/biến thể
- Chỉ được nhập số
- Nếu import file vào để tạo mới sản phẩm thì số lượng tồn kho sẽ được ghi nhận cho kho mặc định
- Nếu sản phẩm có quản lý lô thì không cần nhập cột này

Lưu ý:

Không sử dụng file mẫu để điều chỉnh tồ

Đặt hàng khi hết hàng

(nên nhập)

- Nhập deny: Không cho phép đặt hàng khi hết hàng. 
- Nhập continue: Cho phép đặt hàng khi hết hàng.
Variant Fulfillment Service
Để trống (hiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file thông tin này)
Giá

(nên nhập)

- Giá bán của sản phẩm/variant
- Chỉ được nhập số
Giá so sánh

(nên nhập)

- Giá mồi làm nền cho giá sản phẩm
- Chỉ được nhập số
Có giao hàng không?

(nên nhập)

- Nhập Yes: Có giao hàng 
- Nhập No: Không giao hàng (nếu sản phẩm là sản phẩm vô hình)
Variant Taxable
Để trống (hiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file thông tin này)
Barcode

(nên nhập)

- Mã vạch của sản phẩm/biến thể. 
Khi bán hàng tại cửa hàng, bạn có thể in các tem hàng chứa mã vạch và dán vào sản phẩm, khi dùng máy quét barcode để quét sản phẩm sẽ chuyên nghiệp hơn.
- Hệ thống không chặn trùng tuy nhiên để quản lý định danh từng biến thể thì mã Barcode này không nên đặt trùng 
Link hình

(nên nhập)

- Up ảnh lên trang web lấy link (hoặc có thể vào tính năng tải file trên Haravan admin tại Menu Cấu hình File) sau đó chèn link ảnh vào cột này
- Mỗi dòng 1 link hình ảnh

Lưu ý:

Để hình ảnh có thể được tải thành công lên hệ thống Haravan, dung lượng hình ảnh trong file chỉ được bằng hoặc nhỏ hơn 2 MB

Mô tả hình
Thẻ ALT của hình ảnh dùng để tăng hiệu quả SEO, cải thiện mức độ liên quan giữa ảnh và nội dung, tăng khả năng xếp hạng cao trong Google Imagine (không nên vượt quá 200 kí tự)
Gift Card
Để trống (hiện Haravan chưa hỗ trợ Gift Card)
SEO Title
Tiêu đề SEO cho từng sản phẩm (không nhập quá 70 kí tự)
SEO Description
Mô tả SEO cho từng sản phẩm (không nhập quá 320 kí tự)
Google Shopping / Google Product Category

Google Shopping / Gender

Google Shopping / Age Group

Google Shopping / MPN

Google Shopping / AdWords Grouping

Google Shopping / AdWords Labels

Google Shopping / Condition

Google Shopping / Custom Product

Danh mục
- Nhập tên nhóm sản phẩm mà bạn muốn thêm sản phẩm này vào. Nếu trên hệ thống chưa có nhóm sản phẩm này, hệ thống sẽ tự động tạo mới nhóm sản phẩm. 
- Nhóm sản phẩm được tạo mới sẽ thuộc loại "thủ công”
Danh mục EN
- Đường dẫn nhóm sản phẩm 
- Nếu tạo mới sản phẩm, bạn có thể copy cột "Danh mục" dán vào cột "Danh mục EN"
Ảnh biến thể

(nên nhập)

Nếu sản phẩm có nhiều biến thể, đây sẽ là ảnh đại diện cho biến thể đó.

Cách nhập: 

 • Nhập url hình ảnh biến thể 
 • Copy url hình ảnh biến thể và dán vào cột link hình (cột Z) của dòng sản phẩm biến thể đang nhập. Thao tác này là bắt buộc để hình ảnh biến thể được cập nhật đúng

Lưu ý:

 • Để hình ảnh có thể được tải thành công lên hệ thống Haravan, dung lượng hình ảnh trong file chỉ được bằng hoặc nhỏ hơn 2 MB
Ngày tạo
Ngày tạo sản phẩm (có thể để trống)
Ngày cập nhật
Ngày cập nhật sản phẩm (có thể để trống)
Hiển thị kênh bán hàng Lazada
Hiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên sàn Lazada
Hiển thị kênh bán hàng Tiki
Hiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên sàn Tiki
Hiển thị kênh bán hàng Google
Hiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên kênh bán hàng Google
Hiển thị kênh bán hàng Shopee
Hiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên sàn Shopee
Không áp dụng khuyến mãi

(nên nhập)

- Nhập Yes nếu không muốn sản phẩm này được áp dụng khuyến mãi 
- Nhập No nếu muốn sản phẩm này được áp dụng khuyến mãi
Hiển thị kênh bán hàng HaraRetail
Hiện Haravan chưa hỗ trợ nhập file cho hiển thị sản phẩm lên kênh bán hàng HaraRetailLưu ý:  
 • Định dạng file chỉ có thể lưu trữ dạng văn bản. Vì thế, hình ảnh cần có URL (đường link/đường dẫn) & được lưu trong hosting cụ thể. Nên upload ảnh lên trang web lấy link (hoặc có thể vào tính năng tải file trên Haravan admin tại Menu Cấu hình > File) sau đó chèn link ảnh vào.
 • Khi nhập sản phẩm bằng file, dung lượng hình ảnh không được quá 2MB, trường hợp sản phẩm mới có dung lượng hình ảnh quá 2MB thì sẽ không update được. Tương tự như vậy, các sản phẩm đã có trước đó nhưng có hình ảnh quá 2MB, khi nhập lại file sẽ bị mất hình ảnh.
 • Không chỉnh sửa tiêu đề hoặc thêm các cột thông tin trên file mẫu vì hệ thống sẽ không nhận diện được thông tin trên file, gây nên lỗi khi nhập file lên hệ thống.
 • Hệ thống hỗ trợ nhập không giới hạn tổng số dòng sản phẩm/biến thể nhập trong một file.
 • Dung lượng file nhập sản phẩm giới hạn tối đa 20 MB

Thay đổi thông tin sản phẩm hàng loạt bằng cách nhập file 

Một số thông tin sản phẩm nhà bán hàng có thể cập nhật bằng file

 • Barcode
 • SKU (Mã phiên bản)
 • Hình ảnh biến thể
 • Giá bán
 • Giá so sánh
 • Ẩn/hiện sản phẩm trên website
 • Cho phép/Không cho phép giao hàng sản phẩm này
 • Đồng ý/Không đồng ý cho đặt hàng khi hết hàng
 • Thay đổi thuộc tính, giá trị thuộc tính

Để cập nhật các sản phẩm trên, bạn thực hiện:

1. Thực hiện lọc các sản phẩm cần cập nhật thông tin hoặc tự chọn các sản phẩm cần cập nhật thông tin

2. Chọn Thao tác -> Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan


3. Chọn xuất file theo:

 • Trang hiện tại (hỗ trợ hiển thị tối đa 50 sản phẩm/trang)
 • Tất cả sản phẩm
 • Sản phẩm được chọn (nếu đã thực hiện chọn sản phẩm ở bước 2)
 • Theo bộ lọc hiện tại (nếu đã thực hiện lọc sản phẩm ở bước 2)

4. Chọn Xuất dữ liệu

5. File sẽ được gửi về email đang đăng nhập vào trang admin

6. Thực hiện cập nhật lại thông tin.

Thông tin cần chỉnh sửa
Vị trí chỉnh sửa
BarcodeChỉnh sửa trong cột Y của file dữ liệu tải về

SKU (mã phiên bản)Chỉnh sửa trong cột O của file dữ liệu tải về.
Hình ảnh biến thểĐể hình ảnh được cập nhật cho biến thể, bạn cần nhập link hình ở cả 2 cột Link hình (Z) và cột ảnh biến thể (AO). Dung lượng hình ảnh không vượt quá 2MB.
Giá bán, giá so sánhChỉnh sửa trong cột U (Giá) và V (Giá so sánh) của file dữ liệu tải về

Cho phép/Không cho phép giao hàng sản phẩm này


Chỉnh sửa trong cột W (Có giao hàng không?) của file dữ liệu tải về
 • Nhập Yes nếu cho phép sản phẩm được vận chuyển
 • Nhập No nếu không cho phép sản phẩm được vận chuyển. 

Ẩn/hiện sản phẩm trên website


Chỉnh sửa trong cột H (Hiển thị) của file dữ liệu tải về
 • Nhập Yes để hiển thị sản phẩm lên website
 • Nhập No để ẩn sản phẩm lên website
Lưu ý: 
Trong file dữ liệu sản phẩm tải về sẽ có các cột hiển thị ở những kênh bán khác như Tiki, Google, Lazada, Shopee, Harasocial,...Tuy nhiên, hệ thống chưa hỗ trợ cập nhật ẩn hiện sản phẩm lên các kênh này. Do đó, khi nhà bán chỉnh sửa thông tin trong các cột này và nhập lên, hệ thống sẽ không ghi nhận thay đổi

Đồng ý/Không đồng ý cho đặt hàng khi hết hàng


Chỉnh sửa trong cột S (Đặt hàng khi hết hàng) của file dữ liệu tải về.
 • Nhập deny: Không cho phép đặt hàng khi sản phẩm hết hàng
 • Nhập continue: Cho phép đặt hàng khi sản phẩm hết hàng

Thay đổi thuộc tính, giá trị thuộc tínhChỉnh sửa trong cột I; J; K; L; M; N của file dữ liệu tải về.

7. Nhập file lên hệ thống bằng cách chọn Thao tác -> Nhập dữ liệu

8. Chọn file (luôn chọn Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng URL) và chọn Nhập dữ liệu

Kết quả cập nhật sẽ được gửi về email