Haravan chưa hỗ trợ tắt Quản lý lô hạn sử dụng cho sản phẩm. Nếu bạn muốn ngừng quản lý lô, bạn chỉ có thể tạo sản phẩm mới và ẩn sản phẩm cũ khỏi kênh bán hàng

Xem thêm hướng dẫn Tạo sản phẩm mới tại đây và Ẩn sản phẩm trên website tại đây