Nhằm cải thiện mức độ ổn định trong quá trình đồng bộ giữa hai hệ thống, kết nối Haravan - Shopee đã cập nhật phiên bản API 2.0 vào lúc 00:00 ngày 01/08/2022. 

Để không bị gián đoạn quá trình đồng bộ về tồn kho và đơn hàng , Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào admin Haravan.

Bước 2: Ở mục kênh bán hàng Shopee, chọn Cấu hình -> Click vào gian hàng đã kết nối.image


Bước 3: Chọn “Làm mới quyền truy cập” để cấp quyền và thực hiện kết nối lại.

Lưu ý: Chỉ chọn “Làm mới quyền truy cập" và không chọn “Ngắt kết nối”.