Haravan Mobile App

Haravan Mobile App
Mục lục: 1. Tải ứng dụng 2. Đăng nhập 3. Trang chủ: 4. Trang Đơn hàng 5. Trang chi tiết đơn hàng 6. Thay đổi thông tin khách hàng:  7. Xác thực đơn ...
Thu, 13 Tháng 1, 2022 tại 4:25 CH
Haravan Mobile App - Đơn hàng
Trang đơn hàng hiển thị tất cả đơn hàng hiện có trên Trang quản trị Haravan.  Bạn cần quan tâm 1. Trang Đơn hàng 2. Trang chi tiết đơn hàng 1. Tr...
Fri, 2 Tháng 7, 2021 tại 6:11 CH
Haravan Mobile App - Phiên bản ứng dụng
Nhà bán hàng có thể biết được ứng dụng đang sử dụng thuộc phiên bản nào. Nhà bán hàng vào Cài đặt. Xem thông tin phiên bản ứng dụng trên góc phải trên cù...
Fri, 2 Tháng 7, 2021 tại 6:15 CH
Haravan Mobile App - Thay đổi thông tin khách hàng
Để thay đổi thông tin khách hàng, Nhà bán hàng thực hiện:  Nhà bán hàng nhấp chọn Khách hàng. Hệ thống hiển thị các thông tin tài khoản và thông tin...
Wed, 13 Tháng 10, 2021 tại 9:22 SA
Hướng dẫn cấu hình máy in wifi trên ứng dụng điện thoại Haravan và HaraRetail
Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn nhà bán hàng thực hiện kết nối máy in wifi trên app Haravan để nhà bán hàng có thể thao tác thiết lập in đơn hàng, đơn vận...
Wed, 28 Tháng 6, 2023 tại 11:26 SA
Ứng dụng điện thoại Haravan - Giới thiệu trang chi tiết đơn hàng ứng dụng Haravan
Trang đơn hàng sẽ tổng hợp đơn hàng được tạo từ chi nhánh mà tài khoản được phân quyền truy cập. Đơn hàng trên trang được sắp xếp và hiển thị theo thời gian...
Fri, 12 Tháng 5, 2023 tại 10:54 SA
Hướng dẫn cấu hình in trên ứng dụng điện thoại HaraRetail và Haravan
Ứng dụng điện thoại Haravan và HaraRetail có hỗ trợ in đơn hàng tuy nhiên nhà bán hàng cần thực hiện thiết lập cấu hình in Nội dung Hướng dẫn cấu hình Wi...
Thu, 7 Tháng 9, 2023 tại 11:15 SA

Cùng danh mục

Tải phần mềm hỗ trợ
 • TeamViewer

  TeamViewer

  Tải xuống ngay

 • UltraViewer

  UltraViewer

  Tải xuống ngay

 • Anydesk

  Anydesk

  Tải xuống ngay