Kênh bán hàng Website

Các thông tin chung
Bạn cần quan tâm: Các thông tin chung Các thông tin chung   GIAO DIỆN Ý NGHĨA Tiêu đề Tiêu đề bài viết hiển thị trên Website M...
Wed, 24 Tháng 3, 2021 at 2:13 PM
Thao tác tạo trang nội dung
Để khách hàng hiểu rõ sản phẩm và thông điệp người bán muốn truyền tải thì người bán cần tạo một trang thông tin đầy đủ các thông tin và dẫn chứng phù hợp đ...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 11:07 AM
Thao tác tạo mục bài viết tin tức (blog)
Viết blog là một cách tuyệt vời nhất tăng thêm lượt truy cập Website và thời gian dừng chân tại Website. Từ đó, giúp tăng cơ hội bán hàng cho người bán. L...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 1:45 PM
Thao tác tạo danh mục blog
Khi có nhiều bài viết cùng một chủ đề thì người bán cần tạo danh mục blog để hệ thống các bài viết theo từng chủ đề và giúp người xem dễ dàng theo dõi và nắ...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 11:52 AM
Thao tác thiết lập giao diện Website
Giao diện là phần sẽ được hiển thị trên Website của người bán và trực tiếp ảnh hưởng đến cảm nhận ban đầu của khách hàng. Vì vậy, người bán cần thiết lập mộ...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 1:51 PM
Thao tác thiết lập menu danh mục
Danh mục menu có 6 cấp là tối đa. Tuy nhiên, người bán được khuyến khích chỉ nên thiết lập danh mục menu đến cấp 4 vì nếu hơn màn hình sẽ bị đầy và ảnh hưởn...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 2:00 PM
Thao tác cấu hình tên miền và trỏ tên miền
Bạn cần quan tâm: Kết nối với tên miền hiện có  (1) Thay đổi tên miền chính (2) 1) Kết nối với tên miền hiện có Truy cập vào admin Haravan, mụ...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 2:06 PM
Cấu hình Website
Bạn cần quan tâm: Các thông tin chung  (1) Thiết lập cấu hình Website (2) Thiết lập mật khẩu cửa hàng (3) 1) Các thông tin chung GIAO DI...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 2:09 PM
Demo
Heading 1 Mục Lục: Mục lục 1 Mục lục 2 Hướng dẫn messenger Cài hotline Mục lục 1 Mục lục 2 Hướng dẫn messenger C...
Tue, 6 Tháng 4, 2021 at 4:37 PM

Cùng danh mục