Kênh bán hàng Website

Thiết lập Google Analytics cho website của bạn
Google Analytics (viết tắt là GA) là một công cụ vô cùng mạnh mẽ và được cung cấp miễn phí hoàn toàn từ Google. Google Analytics cung cấp cho người sử dụng...
Mon, 27 Tháng 9, 2021 at 5:32 CH
Các thông tin chung
Mục lục: Các thông tin chung Các thông tin chung   GIAO DIỆN Ý NGHĨA Tiêu đề Tiêu đề bài viết hiển thị trên Website Mô tả ...
Sat, 7 Tháng 8, 2021 at 9:53 CH
Hiểu về Facebook Tracking
Facebook tracking chia sẽ dữ liệu đến facebook để hiểu hơn về hành vi mua hàng của khách hàng trên website của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra được các chiến ...
Fri, 3 Tháng 9, 2021 at 11:07 SA
Nhóm tài khoản (Nhóm phân quyền)
Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, bạn có thể tạo nhóm tài khoản cho từng vai trò của nhân viên và tùy chọn những thao t...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 9:32 SA
Quản lý bình luận
Bạn có thể cho phép bình luận từ khách hàng trên các bài đăng blog; có thể tắt chức năng bình luận, cho phép bình luận và có duyệt trước, cho phép bình luận...
Thu, 14 Tháng 10, 2021 at 10:40 SA
Mật khẩu bảo vệ cửa hàng
Mục lục:  Bật mật khẩu bảo vệ cửa hàng trực tuyến Tắt mật khẩu bảo vệ cửa hàng trực tuyến Tại sao bạn cần đặt mật khẩu bảo vệ cho cửa hàng trự...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 9:49 SA
Cấu hình thông tin chung cho cửa hàng
Mục lục: 1. Thông tin mô tả cửa hàng 2. Địa chỉ cửa hàng 3. Thay đổi địa chỉ tài khoản email của Nhà bán hàng 4. Thay đổi địa chỉ email làm việc...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 10:06 SA
Các biến giá trị dùng trong cấu hình thông báo
Bên cạnh mẫu mặc định có sẵn trong hệ thống Haravan, Nhà bán hàng có thể thêm bớt, tùy chỉnh nội dung mẫu cấu hình thông báo thông qua các biến giá trị. ...
Wed, 27 Tháng 5, 2020 at 8:59 SA
Hướng dẫn chỉnh sửa các mẫu email thông báo
Cấu hình nội dung email thông báo Nội dung email thông báo được hiển thị theo mặc định hệ thống Haravan . Nếu Nhà bán hàng muốn thay đổi nội dung theo ý m...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 10:06 SA
Cấu hình SSL
SSL, hay chứng chỉ SSL (SSL Certificate) là tên gọi viết tắt của Secure Sockets Layer, một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra ...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 11:00 SA

Cùng danh mục