Cấu trúc link /collections, /products, /pages, /blog,.. là mặc định của hệ thống, có tác dụng phân loại trang, nên không thể bỏ hay thay đổi được.


Bạn vẫn có thể chỉnh sửa nội dung phía sau /products, /pages, /blog trong mục chỉnh sửa SEO cho từng link tương ứng.


Bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ: