Khách hàng

Tài khoản khách hàng
Khách mua hàng trên website có thể tạo tài khoản để theo dõi các đơn hàng mình đã mua. Tài khoản khách hàng cũng là một trong những cách định danh người mua...
Wed, 12 Tháng 10, 2022 at 4:38 CH
Tổng quan về khách hàng
Nội dung 1) Hiểu về trang danh sách khách hàng 2) Danh sách khách hàng 3) Thông tin ở Danh sách khách hàng 1) Hiểu về trang danh sách khách hàng Tran...
Wed, 12 Tháng 10, 2022 at 5:14 CH
Quản lý khách hàng
Nội dung 1) Thay đổi thông tin liên hệ 2) Cập nhật địa chỉ mặc định 3) Thêm, xóa nhãn 4) Thêm và xóa ghi chú 5) Tìm kiếm và lọc khách hàng 6) Xóa khá...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 at 12:08 CH
Chi tiết khách hàng
Chi tiết khách hàng sẽ cho người bán biết được chính xác chẳng những về thông tin của khách hàng mà còn về các giao dịch đã xảy ra. Nội dung 1) Thông tin...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 at 5:18 CH
Tạo khách hàng mới
Nội dung 1) Tạo khách hàng trên trang quản trị Haravan 2) Tạo khách hàng trên Hararetail 3) Tạo khách hàng bằng cách nhập dữ liệu 4) Tạo nhóm khách hàn...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 at 3:04 CH
Xuất danh sách khách hàng
Mục lục:  Xuất danh sách khách hàng Xuất danh sách khách hàng Khi người bán muốn xuất dữ liệu khách hàng để phục vụ cho những chương trình khuyến mãi ...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 at 2:18 CH

Cùng danh mục