Khách hàng

Tổng quan về khách hàng
Bạn cần quan tâm: Danh sách khách hàng (1) Thông tin ở Danh sách khách hàng (2) 1) Danh sách khách hàng GIAO DIỆN Ý NGHĨA Danh sách  ...
Wed, 24 Tháng 3, 2021 at 11:01 AM
Tạo khách hàng mới
Bạn cần quan tâm 1) Tạo khách hàng trên trang quản trị Haravan 2) Tạo khách hàng trên Hararetail 3) Tạo khách hàng bằng cách nhập dữ liệu 4) Tạo nhóm k...
Wed, 30 Tháng 6, 2021 at 5:28 PM
Chi tiết khách hàng
Chi tiết khách hàng sẽ cho người bán biết được chính xác chẳng những về thông tin của khách hàng mà còn về các giao dịch đã xảy ra. Bạn cần quan tâm: Th...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 4:05 PM
Quản lý khách hàng
Bạn cần quan tâm: Thay đổi thông tin liên hệ (1) Cập nhật địa chỉ mặc định (2) Thêm và xóa nhãn (3) Thêm và xóa ghi chú (4) Tìm kiếm và lọc k...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 4:27 PM
Xuất danh sách khách hàng
Bạn cần quan tâm: Xuất danh sách khách hàng Xuất danh sách khách hàng Khi người bán muốn xuất dữ liệu khách hàng để phục vụ cho những chương trình kh...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 4:31 PM
Tài khoản khách hàng
Khách mua hàng trên website có thể tạo tài khoản để theo dõi các đơn hàng mình đã mua. Tài khoản khách hàng cũng là một trong những cách định danh người mua...
Thu, 21 Tháng 11, 2019 at 12:10 PM

Cùng danh mục