Khách hàng

Tổng quan về khách hàng
Nội dung 1) Danh sách khách hàng 2) Thông tin ở Danh sách khách hàng 1) Danh sách khách hàng GIAO DIỆN Ý NGHĨA Danh sách  khách...
Thu, 19 Tháng 8, 2021 at 3:52 CH
Tạo khách hàng mới
Nội dung 1) Tạo khách hàng trên trang quản trị Haravan 2) Tạo khách hàng trên Hararetail 3) Tạo khách hàng bằng cách nhập dữ liệu 4) Tạo nhóm khách hàn...
Thu, 30 Tháng 9, 2021 at 11:27 SA
Chi tiết khách hàng
Chi tiết khách hàng sẽ cho người bán biết được chính xác chẳng những về thông tin của khách hàng mà còn về các giao dịch đã xảy ra. Nội dung 1) Thông tin...
Fri, 6 Tháng 8, 2021 at 2:41 CH
Quản lý khách hàng
Nội dung 1) Thay đổi thông tin liên hệ 2) Cập nhật địa chỉ mặc định 3) Thêm, xóa nhãn 4) Thêm và xóa ghi chú 5) Tìm kiếm và lọc khách hàng 6) Xóa khá...
Wed, 13 Tháng 10, 2021 at 4:56 CH
Xuất danh sách khách hàng
Bạn cần quan tâm: Xuất danh sách khách hàng Xuất danh sách khách hàng Khi người bán muốn xuất dữ liệu khách hàng để phục vụ cho những chương trình kh...
Wed, 14 Tháng 4, 2021 at 4:31 CH
Tài khoản khách hàng
Khách mua hàng trên website có thể tạo tài khoản để theo dõi các đơn hàng mình đã mua. Tài khoản khách hàng cũng là một trong những cách định danh người mua...
Thu, 19 Tháng 8, 2021 at 4:04 CH

Cùng danh mục