Khách hàng

Tài khoản khách hàng
Khách mua hàng trên website có thể tạo tài khoản để theo dõi các đơn hàng mình đã mua. Tài khoản khách hàng cũng là một trong những cách định danh người mua...
Wed, 12 Tháng 10, 2022 tại 4:38 CH
Tổng quan về khách hàng
Nội dung 1) Hiểu về trang danh sách khách hàng 2) Danh sách khách hàng 3) Thông tin ở Danh sách khách hàng 1) Hiểu về trang danh sách khách hàng Tran...
Wed, 12 Tháng 10, 2022 tại 5:14 CH
Quản lý khách hàng
Nội dung Tạo địa chỉ mới cho khách hàng Thay đổi thông tin địa chỉ đã lưu của khách hàng Cập nhật địa chỉ mặc định Gắn nhãn khách hàng Gỡ nhãn khách h...
Thu, 2 Tháng 3, 2023 tại 4:21 CH
Chi tiết khách hàng
Chi tiết khách hàng sẽ cho người bán biết được chính xác chẳng những về thông tin của khách hàng mà còn về các giao dịch đã xảy ra. Nội dung 1) Thông tin...
Wed, 10 Tháng 5, 2023 tại 3:10 CH
Tạo khách hàng mới
Nội dung 1) Tạo khách hàng trên trang quản trị Haravan 2) Tạo khách hàng trên Hararetail 3) Tạo khách hàng bằng cách nhập dữ liệu 4) Tạo nhóm khách hàn...
Thu, 25 Tháng 5, 2023 tại 2:31 CH
Xuất danh sách khách hàng
Mục lục:  Xuất danh sách khách hàng Xuất danh sách khách hàng Khi người bán muốn xuất dữ liệu khách hàng để phục vụ cho những chương trình khuyến mãi ...
Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 2:18 CH

Cùng danh mục