Nếu nhà bán hàng muốn sao chép, sao lưu hoặc chuyển dữ liệu của cửa hàng, bạn cần phải xuất một loạt tập tin CSV từ cửa hàng ban đầu của mình và nhập các tập tin đó vào cửa hàng mới.

Bạn cần quan tâm:

1. Yêu cầu trước khi bắt đầu

CSV là định dang tập tin tương tự như .xls, nhà bán hàng có thể xuất các bộ phận thông tin lớn của cửa hàng Haravan quan tập tin CSV và sau đó nhập chúng vào môt cửa hàng khác. Website của bạn có thể tạo tập tin CSV cho:

Sản phẩm
Khách hàng
Đơn hàng

Bất kỳ tập tin CSV nào bạn tải lên trang quản trị phải được lưu với mã hóa UTF-8. Điều này chỉ có liên quan khi bạn xuất file ra và chỉnh sửa rồi nhập lại, còn nếu bạn chỉ xuất ra và nhập vào mà không chỉnh sửa gì thì không cần.

2. Xuất / nhập sản phẩm

Để chuyển sản phẩm từ cửa hàng này sang cửa hàng khác:

1.  Xuất sản phẩm của bạn từ cửa hàng đầu tiên.

2.  Nếu nhà bán hàng muốn chuyển các nhóm sản phẩm của mình, hãy thêm cột nhóm sản phẩm vào tập CSV sản phẩm của bạn.

3.  Nhập sản phẩm của bạn vào cửa hàng mới.

3. Xuất / nhập khách hàng

Để chuyển khách hàng từ cửa hàng này sang cửa hàng khác:

1.  Xuất khách hàng của bạn từ cửa hàng đầu tiên.

2.  Nhập khách hàng của bạn vào cửa hàng mới.

4. Xuất / nhập giao diện

Để chuyển giao diện từ một cửa hàng này sang cửa hàng khác:

1.  Xuất giao diện của bạn từ cửa hàng đầu tiên.

2.  Nhập giao diện vào cửa hàng mới.

5. Những việc khác cần làm bằng tay

- Tạo nhóm sản phẩm
- Cài đặt ứng dụng
- Cài đặt cấu hình
- Sao chép blog, bài viết blog, trang nội dung và thông báo
- Xây dựng lại menu và link

Tạo nhóm sản phẩm

Nếu nhà bán hàng không tạo nhóm sản phẩm thông qua tập tin CSV của sản phẩm như đề xuất ở trên, bạn sẽ tạo chúng bằng tay. Đây là cách nhanh nhất nếu bạn tạo các nhóm sản phẩm sử dụng các điều kiện.

Cài đặt ứng dụng

Lưu ý:
Đảm bảo chuyển giao diện trước khi cài đặt ứng dụng và chỉ có tài khoản chủ shop mới có thể cài ứng dụng.


1.  Truy cập trang quản trị, tới Ứng dụng > Kho ứng dụng

2.  Tìm kiếm ứng dụng theo tên và cài đặt vào website mới của bạn.

Cài đặt cấu hình

Nếu nhà bán hàng cần thêm thông tin để giúp bạn cài đặt cấu hình, vui lòng truy cập vào các phần này của tài liệu:

- Tên miền
- Cấu hình chung
- Thanh toán
- Vận chuyển
- Địa chỉ
- Thông báo
- File
- Tài khoản

Sao chép blog, bài viết blog, trang nội dung và thông báo

1.  Nhấp vào các khu vực sau của trang quản trị trong website cũ của bạn:

  • Trang nội dung
  • Blog

2.  Nhấp vào từng bài trang nội dung và bài viết

3.  Sao chép tiêu đề và nội dung

4.  Dán các thông tin được sao chép vào các bài đăng và trang blog mới.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc các hướng dẫn sau:

  • Cách tạo trang nội dung
  • Làm thế nào để thêm một bài đăng blog.

Xây dựng lại menu và link

Điều hướng (menu) của bạn sẽ không được nhập tự động.

  • Thêm mục vào menu chính của bạn.
  • Tạo menu mới.
  • Tạo menu con xổ xuống.

6. Hạn chế

Nhà bán hàng sẽ gặp một số hạn chế tùy thuộc vào loại dữ liệu bạn muốn sao chép hoặc chuyển. Ví dụ: bạn không thể nhập dữ liệu lưu lượng truy cập vào website của khách truy cập bởi vì bạn đang theo dõi một tên miền .myharavan.com mới. Các hạn chế khác bao gồm:

- Đơn hàng chỉ có thể được nhập thông qua API Haravan
- Mã giảm giá không thể chuyển nhượng được
- Báo cáo tùy chỉnh đã lưu của bạn không thể chuyển được
- Không thể chuyển dữ liệu lưu lượng truy cập website